English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Türkiye’nin Enerji Öbeği Olma Stratejisinin Doğal Gaz Sektörü Bakımından Değerlendirilmesi
(An Evaluation of Turkey’s Strategy for Being an Energy Hub from the Aspect of Natural Gas Sector )

Yazar : Yalçın Sarıkaya  Mustafa Kemal Öztopal  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 76
Sayfa : 1025-1041


Özet
Hidrokarbon kaynaklar bakımından zengin olmayan Türkiye’nin, zengin kaynak coğrafyalar ile enerji müşterisi pazarlar arasındaki jeopolitik konumu, Türkiye için imkânlar sunmaktadır. Türkiye hükümetleri, bu gerçekten hareketle uzun bir süredir ülkeyi bir “enerji öbeği”ne çevirme hedefi açıklamaktadırlar. Bu yönde 1990’lardan itibaren atılan adımlar, 2000’li yıllarda yeni ve daha kapsamlı projelerle güçlendirilmiştir. Hidrokarbon kaynaklar içinde doğalgazın artan önemi, bu kaynak türüne yönelik talepteki yükselişten ileri gelmektedir. Türkiye’nin toplam enerji tüketiminde de, Avrupa’nın enerji tüketiminde de son otuz yılda doğalgazın payında istikrarlı ve önemli artış olmuştur. Bu da, ithalatçı tüm devletler için doğalgaz güvenliği meselesini öne çıkarmaktadır. Türkiye, jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajını, bu ihtiyaç çerçevesinde somut çıktıya dönüştürmek üzere; yeni boru hatlarının inşasında paydaş olmak, bu hatların bir kısmına ev sahipliği yapmak, yeni doğalgaz antlaşmaları akdetmek, depolama kapasitesini artırmak gibi yollara başvurmuştur. Bunlarda başarılı sonuçlar da elde etmiştir. Bu doğrultuda, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu ile yeni işbirliği imkânları temin etmiş, hem kendi arz güvenliği hem de transit bir ülke olarak Avrupa’nın arz güvenliği istikametinde olumlu sonuçlara ulaşmıştır. Ancak enerji öbeği olma stratejisi daha ileri ve büyük bir hedeftir. Çalışmada bu konudaki arka plan ve mevcut durum ortaya konulmakta, geleceğe dönük sınırlı bir çıkarıma ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Doğalgaz Sektörü, Enerji Güvenliği, TANAP, Enerji Öbeği

Abstract
The geopolitical position of Turkey, which is not rich in hydrocarbon resources, between rich resource geographies and energy customer markets, offers opportunities for Turkey. Based on this fact, Turkish governments have been declaring their goal of turning the country into an “energy hub” for a long time. The steps taken in this direction since the 1990s were strengthened with new and more comprehensive projects in the 2000s. The increasing importance of natural gas among hydrocarbon resources is due to the increase in demand for this resource type. There has been a stable and significant increase in the share of natural gas in Turkey's total energy consumption and in Europe's energy consumption in the last thirty years. This brings the issue of natural gas security to the fore for all importing states. Turkey, in order to transform its advantage arising from its geopolitical position into concrete output within the framework of this need; It has resorted to ways such as being a stakeholder in the construction of new pipelines, hosting some of these lines, concluding new natural gas agreements, and increasing its storage capacity. It has also achieved successful results. In this direction, it has provided new cooperation opportunities with Azerbaijan and the Russian Federation, and has achieved positive results in terms of both its own supply security and the supply security of Europe as a transit country. But the strategy of becoming an energy cluster is a further and bigger goal. Within this study, the background and current situation on this subject are revealed, and a limited future inference is reached.

Keywords
Natural Gas Sector, Energy Security, TANAP, Energy Hub

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com