English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

L. N. Tolstoy’un Dünyasında Köylü Olmak: Polikuşka (Поликушка)
(Being a Peasant in the World of l. N. Tolstoy: “Polikushka (Поликушка)” )

Yazar : Ersin ÇETİNKAYA  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 77
Sayfa : 279-294


Özet
Rusya İmparatorluğu tarih sahnesine çıktığı günden itibaren içerisinde çok çeşitli sınıfları barındıran bir ülke olarak varlığını sürdürür. Kadim bir geçmişe sahip olan ülke, dışta savaşlarla uğraşırken kendi içerisinde insanların yaşam koşulları bakımından birçok sorunla yüzleşir. Ülkenin demagojik yapısının büyük çoğunluğunu oluşturan köylüler/toprak köleleri ise en çok problem yaratan konudur. Özellikle 19.yy. Rus edebiyatı yazarlarının eserlerinde sık sık işlediği ve eleştirdiği bu konu, 1861 yılında toprak köleliğinin kaldırılmasıyla tamamen sona ermez. Çarlık bildirgesindeki reforma rağmen getirilen şartlar küçük insanların yaşamlarında büyük bir iyileşme yaşanmasını sağlamaz. Köyde toprak kölesi olarak çalışan insanlar yayınlanan bildiriye göre toprak alma hakkına sahiptir, fakat sunulan koşullar ağır ve fiyatlar yüksek olduğu için çareyi şehirlere gidip çalışmakta bulurlar. Bunun sonucunda ise köylerde var olan kölelik şehirlerde devam eder ve bu insanlar ağır şartlar altında az bir ücretle çalışmak zorunda kalır. Dolayısıyla yaşanan sıkıntı sadece boyut değiştirir ve küçük insanların problemleri devam eder. L.N.Tolstoy’un 1863 yılında kaleme aldığı “Polikuşka” eseri de tam bu dönemde yaşanılan gelişmeler üzerine yazar tarafından kaleme alınır. Sanatkârın keskin gözlem gücüyle aktardığı eserde dönem içerisinde yaşayan köylülerin her ne kadar toprak köleliği kaldırılsa da yaşadığı sıkıntılı durumları, hayat şartları, eğitimsizlikleri ve buna bağlı olarak toplumda yaşanan ahlaki yozlaşma gözler önüne serilir. Hayatının büyük bir bölümünde köylülerin hak ve özgürlerini savunan L.N.Tolstoy tarafından kaleme alınan eseri, edebi bir yapıtın derinlemesine incelenmesine olanak sağlayan yapı ve izlek bağlamında ele almak çalışmamızın özünü oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
L.N. Tolstoy, Polikuşka, yapı ve izlek, köylüler, toprak köleliği.

Abstract
The Russian Empire has existed as a country that has a wide variety of classes since the day it came into existence. The country, which has an ancient past, has faced many problems in terms of the living conditions of people while dealing with wars abroad since the day it came to the stage of history. The peasants/land slaves, who make up the majority of the country's demagogic structure, are the most problematic issue. This issue, which was frequently handled and criticized by the 19th century Russian literature writers, did not end completely with the abolition of land slavery in 1861. Despite the reform in the tsarist manifesto, the conditions introduced do not lead to a great improvement in the lives of these little people. Despite the reform in the tsarist manifesto, the conditions introduced do not lead to a great improvement in the lives of little man. According to the published statement, people working as slaves in the village have the right to buy land, but since the conditions offered are heavy and the prices are high, they find the solution by going to the cities to work. As a result of this, the slavery that existed in the villages was moved to the cities and these people had to work for a small wage under harsh conditions, and thus the hardship only changed in size and the troubles of the little people continued. The novella was written by Tolstoy in 1863 on the developments experienced in this period. In the work conveyed by the artist with his keen observation power, the troubled conditions of the villagers living in the period, their living conditions, lack of education, and consequently the moral corruption in the society are revealed, even though the slavery of land was abolished. The essence of our work is to deal with the work, which was written by L.N.Tolstoy, who defended the rights and freedoms of the villagers for most of his life, in the context of the structure and theme that allows a literary work to be examined in depth.

Keywords
L.N. Tolstoy, Polikushka, structure and theme, peasants, slavery.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com