English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Yugoslavya Komünist Partisinin Ulusal Sorun Üzerine İzlediği Politikalar (1918 -1941)
(The Policies Of The Communist Party Of Yugoslavia On The National Question (1918 - 1941) )

Yazar : Hakan Demir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 78
Sayfa : 407 - 421


Özet
Bu makalede 1918-1941 yılları arasında Yugoslavya Komünist Partisinin ulusal sorun konusunda izlediği politikalar incelenecektir. 1918 yılında Güney Slavlarını tek bir devlet çatısı altında toplayan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığının (1929’dan itibaren Yugoslavya Krallığı) kurulmasından sonra ülkedeki en önemli siyasi çatışma merkeziyetçilik yanlısı Sırplar ile federalizm yanlısı Hırvatlar arasında yaşandı. Yugoslavya Komünist Partisi, 1919 Nisan’ında Belgrad’da kurulduğunda Sırpların, Hırvatların ve Slovenlerin tek bir Yugoslav ulusunu oluşturdukları fikrini kabul etti ve aynı zamanda Yugoslavya Krallığının yıkılması yönünde bir hedef belirledi. 1934’den sonra komünist parti, Sloven, Hırvat ve Sırp uluslarının varlığını ayrı ayrı kabul ederek ulusların eşitliği temelinde federal Yugoslavya devletinin kurulması yönünde siyasi bir program benimsedi. Partinin ulusal sorun ile ilgili görüşünü değiştirmesinde Komintern kararlarının büyük bir rolü olmuştur. Bu çalışmada Yugoslavya Komünist Partisinin ilk kurulduğu anda benimsemiş olduğu tek bir Yugoslav ulusunun varlığı görüşünden farklı ulusların varlığını tanıyan federalist Yugoslavya görüşüne geçiş süreci anlatılmakta ve bu ideolojik-politik tutumdaki değişimin aynı zamanda İkinci Yugoslavya’nın (1945-1991) komünistler tarafından federal bir devlet olarak kurulmasında belirleyici olduğu iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yugoslavya Komünist Partisi, Milliyetçilik, Merkeziyetçilik, Federalizm, Balkanlar

Abstract
In this article, the policies of the Communist Party of Yugoslavia on the national question between 1918-1941 will be examined. After the establishment of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (the Kingdom of Yugoslavia since 1929), which united the Southern Slavs under a single state in 1918, the most important political conflict in the country was between the pro-centralist Serbs and the pro-federal Croats. When the Communist Party of Yugoslavia was founded in Belgrade in April 1919, it accepted the idea that Serbs, Croats and Slovenes formed a single Yugoslav nation, and also set a goal of overthrowing the Kingdom of Yugoslavia. After 1934, the communist party accepted the existence of Slovene, Croat and Serbian nations separately and adopted a political program for the establishment of a federal Yugoslav state on the basis of equality of nations. The decisions of the Comintern played a major role in changing the party's view on the national question. In this study, the transition process from the view of the existence of a single Yugoslav nation, which was adopted by the Communist Party of Yugoslavia when it was first established, to the view of federalist Yugoslavia, which recognizes the existence of different nations, will be explained. It will be argued also that the transformation of this ideological-political attitude was decisive to the establishment of Second Yugoslavia (1945-1991) as a federal state by the communists.

Keywords
Communist Party of Yugoslavia, Nationalism, Centralism, Federalism, Balkans

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com