English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya Arasında Yaşanan Tahıl Ticareti Sorunu (1768-1792)
(The Grain Trade Problem Between the Ottoman Empire and Russia in the 18th Century (1768-1792) )

Yazar : Serhat Kuzucu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 77
Sayfa : 111-122


Özet
Osmanlı, Ön Asya, Avrupa ve Afrika gibi dünyanın en eski kıtalarına yayılmış büyük imparatorluktu. Bu coğrafyalar aynı zamanda dünyanın en önemli ticaret merkezleri olan Akdeniz ve Karadeniz’e ev sahipliği yapmaktaydı. Bu iki ticaret merkezinin tartışılmaz lideri konumunda olan Osmanlılar, yüzyıllar boyunca birçok devletle bu sayede ticari münasebetler kurmuştu. Bu devletlerden biri olan Rusya ile olan ticari ilişkileri ise ilk kez XV. Yüzyılda başladı. Rus Çarı III. İvan’ın ikili ticari ilişkileri düzene sokmak adına elçilerini İstanbul’a göndermesiyle başlamış oldu. Bu evre iki ülke arasında dostluk ve dayanışma dönemi olarak anıldı. Bu dönemden sonra iki ülke ilişkileri sürekli bir mücadele ve savaş ortamında geçmeye başladı. Özellikle Rusların yayılma ve genişleme politikasının merkezinde Karadeniz ve Akdeniz havzasının olması bunda en önemli etkendi. Ruslar, Osmanlılara karşı kazandıkları her savaş sonları imzalanan antlaşmalara ticari açıdan yeni imtiyazlar içeren maddelerde ekleterek ticaret ağını genişletmekteydi. Ruslar, bu şekilde XVIII. yüzyılın sonuna dek Osmanlı aleyhinde sınırlarını genişlettikleri gibi Karadeniz’den Akdeniz’e kadar Osmanlı karasularında serbest ticaret hakkını da elde ettiler. Bu çalışma; Osmanlı Devleti ve Rusya arasında XVIII. yüzyılda yaşanan ticari sorunlar başta olmak üzere, Osmanlı tarihi araştırmalarının ana kaynakları olan arşiv vesikaları ve bu alanda yapılmış diğer tetkik eserlerden faydalanılarak, hazırlanmıştır

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Rusya, Ticaret, Tahıl

Abstract
The Ottoman Empire was a great empire that spread to the oldest continents of world such as Asia Minor, Europe and Africa. These geographies also hosted the Mediterranean and the Black Sea, which were world’s most important trade centers. Being the indisputable leader of these two trade centers, Ottomans had established commercial relations with many states over the centuries. Commercial relations with one of these states, Russia, started for the first time in the XV. century. It started when the Russian Tsar III. Ivan sent his ambassadors to Istanbul in order to regulate bilateral trade relations. This phase was known as the period of friendship and solidarity between two countries. After this period, between two countries relations began to pass in an environment of constant struggle and war. The most important factor was that the Black Sea and Mediterranean basins were at the center of the expansion and enlargement policy of the Russians. The Russians were expanding their trade network by adding new commercial concessions to agreements signed at the end of each war, they won against the Ottomans. Russians, in this way, until end of the XVIII. century, they expanded their borders against the Ottoman Empire, and besides, they obtained the right of free trade in the Ottoman territorial waters from the Black Sea to the Mediterranean. In this study; especially archival documents which Ottoman historical research main sources, and other research works made in this subject are discussed that commercial problems between the Ottoman Empire and Russia in XVIII. century.

Keywords
Ottoman Empire, Russia, Trade, Grain

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com