English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Gelişen Hibrit Savaş Ortamında NATO-AB İş Birliği
(NATO-EU Cooperation in the Emerging Hybrid Warfare Environment )

Yazar : H. Kutay AYTUĞ  İ.Fatih Pozan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 77
Sayfa : 1-27


Özet
İnsanlık tarihi boyunca politik, askeri, siyasi, ekonomik ve diğer nedenlerle mücadele alanları oluşmuştur. Bu mücadele alanları kimi zaman savaşlara dönüşmüştür. Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme savaşan aktörlerin ve yöntemlerin de değişmesine neden olmuştur. Özellikle, İkinci Dünya Savaşından sonra, devletlerin ana aktör olarak görev aldıkları güvenlik ortamı yerini çok aktörlü (askeri birlikler, terörist unsurlar, yabancı savaşçılar, organize suç örgütleri vb.), daha az maliyetli ve istenen sonuca daha az sürede ulaşmayı amaçlayan, bulanık, hibrit savaş ortamına bırakmıştır. Bu çalışmanın amacı, hibrit savaş olgusunun Avrupa Birliği (AB) ile NATO iş birliğine etkisini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada ilk önce hibrit savaş olgusu açıklanmıştır, daha sonra, tarihsel arka planı, hibrit savaşın getirmiş olduğu değişimler, hibrit savaş ve Rusya örnekleri üzerinden anlatılmıştır. İzleyen bölümde AB’nin hibrit tehditlere yanıtı incelenmiştir. Daha sonra, hangi faaliyet alanlarında iş birliğinin artırıldığı incelenmiştir. İzleyen değerlendirme bölümünde iş birliği alanı NATO ve AB’nin yayımladığı raporlar, belgeler çerçevesinde incelenmiş, sonuç bölümünde bulguların değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, gelişen hibrit savaş ortamında NATO ve AB’nin birbirinin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olduğu ve NATO’nun tehditlere karşı kullanabileceği sert gücü ile ön plana çıkarken, AB’nin daha çok yumuşak gücü ile ön plana çıktığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hibrit Savaş, Hibrit Tehditlere Karşı AB’nin Yanıtı, AB-NATO İş birliği

Abstract
Throughout the history of humanity, political, military, economic and other areas of struggle have been formed. These areas of struggle sometimes have turned into wars. The effects of technology and globalization have led to the preference of warring actors and methods. Especially, after the Second World War, the security environment in which the states acted as the main actors left to hybrid warfare environment in which multi-actor (military units, terrorists, foreign fighters, elements of organized crime units, etc.) take place and aiming to reach the goal in the less time and cheaper. The aim of this study is to examine the effect of hybrid warfare on the cooperation between the European Union (EU) and NATO. In this context, firstly, the phenomenon of hybrid warfare was explained. Then its historical background, the changes brought by hybrid warfare, hybrid warfare and implementations of Russia were explained. After that the EU's response to hybrid threats was examined. In the next section, it was explained that increasing of cooperation fields. In the following evaluation section, the reports published by NATO and the EU were examined. The findings were evaluated in the conclusion section. As a result of the examination, NATO and the EU are not alternatives to each other; on the contrary, they are complementary in evolving hybrid war environment. It was evaluated that, while NATO came to the fore with its hard power that it could use against threats, the EU came to the fore with its soft power.

Keywords
Hybrid Warfare, The EU’s Response to Hybrid Threats, The EU-NATO Cooperation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com