English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Afganistan'da Yaşanan İşgallerin Sebepleri ve Neden Olduğu Zorunlu Göç Süreci
(Reasons Of The Occupations In Afghanistan And The Forced Migration Process Caused By The Occupations )

Yazar : SERDAR ÇAKMAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 78
Sayfa : 347 - 366


Özet
Yüzyıllardır güvenlik problemlerinin yaşandığı ve istikrarsız bir ülke konumunda olan Afganistan’daki işgal ve göç süreçlerini iyi anlayabilmek için, öncelikle tarihsel konjonktür ve ‘Büyük Oyun’ bağlamında ne tür bir siyasi perspektif oluştuğundan bahsetmek gerekmektedir. Sonrasında ise, hem SSCB hem de ABD işgali ile yaşanan düzensiz göç hareketlerinden yola çıkarak ‘Yeni Büyük Oyun’a değinmek mantıklı olacaktır. 1979’da yaşanan SSCB işgali ile Pakistan, İran ve Türkiye gibi ülkelere yönelen Afgan sığınmacıların, hangi metot ve yollarla bu ülkelere kabul edildiklerinin anlatılacağı bu çalışmada, çok fazla gündeme gelmeyen düzensiz göç hareketlerine de vurgu yapılacaktır. Özellikle 1982 yılında ‘2641 Sayılı İskan Kanunu’ aracılığıyla Pakistan üzerinden Türkiye’ye gelen 5 bine yakın Türk kökenli sığınmacının anlatılacağı alt başlıklarda, tarihin tozlu raflarında kalan sığınma eylemleri ön plana çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu makalede: ‘Taliban’ın kurulmasında ve güçlenmesinde Afganistan’da yaşanan işgaller ve sınır ülkelerindeki sığınmacı ve mülteci politikaları (Pakistan-Peşaver vb.) etkili oldu mu?; sırasıyla İngiltere, SSCB ve ABD’nin hüküm sürmeye çalıştığı bu topraklarda, terörün ve düzensiz göç akışının oluşmasının nedeni neydi?; meydana gelen bu göç sürecinden Türkiye gibi ülkeler nasıl etkilendi?; Afgan sığınmacı hareketinin önlenmesi için ne tür çözüm önerileri sunulabilir?’ gibi sorulara cevap aranacak, analojik bakış açısıyla analiz yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Afganistan, İşgal, Düzensiz Göç, SSCB, ABD

Abstract
First of all, it is necessary to address what kind of political perspective created in the context of historical conjuncture and ‘the Great Game’ in order to understand the occupation and migration processes in Afghanistan, which is an unstable country and has been going through security problems for centuries. Thereafter, it will be logical to address ‘the New Great Game’ based on the irregular migration movements experienced by both the USSR and the US occupation. In this study, that will be explained how Afghan asylum seekers who moved to Pakistan, Iran and Turkey with the occupation of the USSR in 1979 were accepted by these countries with which methods and ways, irregular migration movements that do not come to the fore will also be emphasized. Particularly, in the sub-headings where nearly 5 thousands asylum seekers of Turkish origin who came to Turkey through Pakistan by ‘the Settlement Law No. 2641’ in 1982 will be described, the asylum actions that remain on the dusty pages of history will be tried to be brought to the forefront. In this article, questions such as: ‘Were the occupations in Afghanistan and the asylum seeker and the refugee policies in the border countries (Pakistan-Peshawar, etc.) effective in the establishment and strengthening of the Taliban?; what was the reason for the occurrence of terror and irregular migration flows in these lands, where Britain, the USSR and the United States respectively tried to rule?; how were countries like Turkey affected by this migration process?; what kind of solutions can be offered to prevent the movement of Afghans asylum seekers? will be answered and an analyses will be tried to be made from an analogical point of view.

Keywords
Afghanistan, Occupation, Irregular Migration, The USSR, The US

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com