English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Ukrayna-Rusya Savaşı’nı Realist ve Konstruktivist Teorik Çerçevede Analiz Etmek
(Analysing the Ukraine-Russia War in a Realist and Constructivist Theoretical Framework )

Yazar : Deniz Dinç    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 78
Sayfa : 331 - 345


Özet
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ortaya çıkan savaşın nedenlerini tarihsel kökenleriyle araştıran bu çalışma uluslararası politikanın iki önemli teorik perspektifinden yararlanmıştır. Tarihsel olarak Ukrayna ve Rus tarih anlatılarının farklılığını ve gerilimlerini gösteren bu çalışma milliyetçi söylemlerin nasıl farklı tarihler oluşturduğunu göstermektedir. Sovyetler Birliği zamanında gerileyen Ukrayna milliyetçi tarih anlatısı Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra tekrar güç kazanmıştır. Bununla beraber Ukrayna en çok Rus azınlığın yaşadığı ülke konumuna gelmiştir. Bu tarihsel mirasın getirdiği politik sonuçlar üzerinden günümüzdeki savaşı ve savaşa giden süreci inceleyen bu makale Neorealist perspektiften NATO ve Batılı ülkelerin provokasyonlarının Rusya’yı savaşa sürüklediğini belirtmektedir. Bir diğer yandan bu argümana zıt sosyal inşacı, Konstruktivist perspektiften Putin yönetiminin sübjektif bir güvenlik algısıyla savaş politikasını benimsediğini, Rusya’nın varoluşsal bir güvenlik tehdidi altında kaldığı meselesini abartarak savaşa giden yolu kendi sübjektif politik tercihleri sonucu seçtiğini vurgulamaktadır. Birbirine zıt analiz sonuçları üzerinden teorik çerçevede Ukrayna-Rusya Savaşı’nı inceleyen bu makale, iki teorinin de önemli ölçüde bir sosyal gerçekliğe tekabül ettiğini belirtir. Konstruktivist, perspektifin uluslararası anarşinin içeriğinin elitler tarafından inşa edildiğini ve sübjektif olduğunu savunan argümanının savaşı açıklamada daha iyi olanaklar sunduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Neorealizim, Konstruktivizm, Rusya, Ukrayna, Tarihsel Anlatı

Abstract
This study, which investigates the causes of the war that appear with the Russian invasion of Ukraine, with its historical roots, benefited from two important theoretical perspectives of international politics. This study, which shows the differences and tensions of the historical narratives of Ukraine and Russia, shows how nationalist discourses create different histories. The Ukrainian nationalist historical narrative, which declined during the Soviet Union, gained strength again after the collapse of the Soviet Union. However, Ukraine has become the country where the Russian minority lives the most. This article, which examines today's war and the process leading to war through the political consequences of this historical heritage from a Neorealist perspective, states that the provocations of NATO and Western countries dragged Russia into the war. On the other hand, from the opposite s from a Constructivist perspective, the Putin administration has adopted a war policy with a subjective perception of security, exaggerating the issue that Russia is under an existential security threat, and has chosen the path to war as a result of its own subjective political preferences. This article, which examines the Ukrainian-Russian War in a theoretical framework through contradictory analysis results, states that both theories correspond to a significant social reality. The Constructivist, emphasizes that the perspective arguing that the content of international anarchy is constructed by elites and is subjective offers better possibilities for explaining war.

Keywords
Neorealism, Constructivism, Russia, Ukraine, Historical Narrative

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com