English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Конфликт старого и нового в антинигилистическом романе «В Водовороте» А. Ф. Писемского
(The Conflict of the Old and the New in the Antinihilistic Roman “In the Vortex” of a. F. Pisemsky )

Yazar : Sevgi ILICA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 77
Sayfa : 295-307


Özet
Rusya’da 19.yüzyılın ikinci yarısı çarpıcı ekonomik, sosyal ve siyasi gelişim ve değişimlere tanıklık eden oldukça önemli bir dönemdir. Çar II. Aleksandr’ın toprak köleliğini kaldırması, hukuk, eğitim ve askeri alanlarda yapılan radikal reformlar sonunda, eski ve yeni nesil karşı karşıya gelir. N. A. Dobrolyubov ve N. K. Çernişevski gibi Rus düşünürlerin görüşlerinden etkilenen yeni nesil, eskiye ait tüm değer yargılarını ve inançları reddeder. Eski nesil ise bu nihilist harekete karşı direnerek, Rus geleneklerine ve Ortodoksluğa sıkı sıkıya bağlı kaldığını gösterir. Antinihilistler genç neslin eylem ve düşüncelerini Rusya için bir tehdit olarak görür. Nihilizmin toplumsal, siyasi ve dinî felsefesini eleştiren antinihilist roman türü 1860-1880 yılları arasında gelişir. Rus realizminin önde gelen isimlerinden olan Rus yazar Aleksey Feofilaktoviç Pisemski (1821-1881), 1871 yılında yayımlanan Girdapta (В Водовороте) romanında nihilist ve antinihilist kahramanları gerçekçi bir üslupla okuyucuya sunar. 1860lı yılların Rusya’sının trajik bir tablosunu tasvir eden bu eser, toplum ve aile yapısındaki yozlaşmalara dikkat çeker. Bu çalışmada antinihilist romanın Rusya’daki gelişim süreci ve özellikleri aktarılır, Pisemski’nin bahsi geçen eserindeki antinihilist tutumu ortaya koyulur. Roman tarihsel edebiyat yöntemiyle betimleyici bir üslupla incelenir.

Anahtar Kelimeler
Antinihilist roman, A. F. Pisemski, nihilizm, antinihilizm.

Abstract
In Russia, the second half of the 19th century is a quite important period witnessing striking economical, social and political development and changes. In consequence of the emancipation by Czar Alexander II, the reforms made in the field of law, education and military, the old and the new generation come face to face. The new generation, impressed by the opinions of the Russian philosophers like N. A. Dobrolyubov and N. K. Chernyshevsky, denies all the value judgments and beliefs belonging to the past. The old generation, on the other hand, demonstrates that they tightly stick to the Russian traditions and orthodoxy, resisting to this nihilistic movement. The antinihilists regard the action and the thoughts of the young generation as a threat for Russia. The genre of the antinihilistic novel, criticizing the social, political and religion philosophy of nihilism, develops between the years 1860-1880. Russian writer Aleksey Feofilaktovich Pisemsky (1821-1881), one of the most leading names of the Russian realism, presents the nihilistic and the antinihilistic heroes to the reader with a realistic style in his novel In the Vortex (В Водовороте) published in 1871. This work, describing a tragic picture of Russia the 1860s years, draws attention to the degeneracies in the structure of the family and the society. In this study, the development process in Russia and the characteristics of the antinihilistic novel are conveyed, the antinihilistic attitude of Pisemsky in his aforementioned work is put forward. The novel is analyzed with the historical literary method with a descriptive style.

Keywords
Antinihilistic novel, A. F. Pisemsky, nihilism, antinihilism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com