English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Canikli-zâde Tayyar Mahmut Paşa ve Dağlı Eşkıyası Üzerine Gönderilmesi
(Canikli-Zâde Tayyar Mahmut Pasha and His Appointment Against Montainer Bandits )

Yazar : Mehmet Bilgin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 77
Sayfa : 123-138


Özet
Canikli-zâdeler; Canik sancağında yerel derebeylerden biri olarak yükselmişti. Trabzon vilayetinde de; yerel derebeylerin isyan edip halkı ezdikleri bir dönemde vali olarak atanıp bir hanedan olarak geniş bir bölgeyi üç nesil ard arda yönetmişlerdir. 1757 yılında mirmiranlık rütbesi ile Trabzon valiliğine atanan Süleyman Paşa’dan sonra; 1773 de Vezir rütbesi ile kardeşi Ali Bey, Trabzon Valisi olarak atandı. 1778 yılında Kırım Seraskerliği görevinde iken verilen emirleri dinlemeyen Ali Paşa isyan edip Rus kontrolündeki Kırım’a sığınmıştı. 1781 de Ali Paşa af edildi ve vezirlikle Trabzon vilayeti tekrar kendine verildi. Benzer durumları ölümünden sonra Trabzon valiliğine atanmış Büyük oğlu Battal Hüseyin Paşa ve O’nun oğlu Tayyar Mahmut Paşa da yaşamıştır. Tayyar Mahmut Paşa babasının yerine Trabzon valisi ve Mısır seraskeri olmuştu. Mısır dönüşünde Rumeli’deki Dağlı eşkıyasını tedip etmek üzere görevlendirilir ve görevini başarı ile tamamlayıp Trabzon’a döner.

Anahtar Kelimeler
Canikli-zâde, Battal Hüseyin Paşa, Tayyar Mahmut Paşa, Dağlı eşkıyası, Trabzon, Rumeli

Abstract
Canikli-zâde family had risen as a local overlord in Canik province. Canikli-zâdes were appointed to Trabzon Province as governor in an era when local feudal lords were revolting against the central authority and tyrannized over the people. Canikli-zâde’s ruled over a wide territory as a dynasty for three generations. After Suleiman Pasha was appointed as governor of Trabzon in 1757, his brother Ali Pasha, entitled as vizier, was appointed as governor of Trabzon in 1773. While Ali Pasha was executing his duty as the head of the army in Crimea Province in 1778, he had rejected to follow the orders and defected to the Crimea under Russian control. In 1781, Ali Pasha have been forgiven and put in charge in Trabzon Province as governor and vizier again. His son, Battal Hussein Pasha, and his grandson Tayyar Mahmut Pasha, who were both appointed as Trabzon governor later, experienced similar occasions. Tayyar Mahmut Pasha replaced his father as governor of Trabzon and head of the army in Egypt. After he returned from Egypt, he was appointed to fight against the bandits in Dağlı, Rumelia. He successfully executed his mission and returned back to Trabzon.

Keywords
Canikli-zâde, Battal Hussein Pasha, Tayyar Mahmut Pasha, Dağlı Bandits, Trabzon, Rumeli

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com