English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

MAKARİOS’UN 1967 SONRASI MİLLİYETÇİ PROPAGANDASINDA RUM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YERİ
(THE POSITION OF GREEK CYPRIOT TERRORISTS IN MAKARIOS’S POST-1967 NATIONALIST PROPAGANDA )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 78
Sayfa : 367 - 386


Özet
Türkiye’nin milli dava olarak ele aldığı, pek çok devletin ise uluslararası bir sorun olarak önem atfettikleri Kıbrıs Sorunu literatürde farklı boyutlarıyla yoğun şekilde çalışılmış bir konudur. Bu boyutlar içerisinde, 15 Temmuz 1974 darbesine giden süreçte Kıbrıslı Rumların kendi aralarındaki ayrışma süresince yürütülen resmi Rum pro-pagandası yeterince ele alınmış değildir. Bu çalışma, bu noktayı ele alarak literatüre katkıda bulunmayı amaçla-maktadır. Çalışma, 1967 yılında Türkiye’nin tepkisini çekmemek için taktik değiştirmek ve Enosis propagandasını ikinci plana düşürmek zorunda kalan Rum lider Başpiskopos Makarios’un yeni propagandasını ve bu propaganda içerisinde kendisine “Enosis davasını yüzüstü bırakmak” suçlamasıyla muhalefet eden silahlı Rumların konumunu mercek altına almaktadır. Çalışma Güney Kıbrıs, İngiltere ve ABD’nin resmi arşivlerinden ve dönemin Türk ve Rum gazetelerinden yararlanmış, tarihsel ve nitel bir belge analizi yöntemi izlemiştir. Çalışmanın temel bulgusu, Makarios’un Rum toplumunda kendisine muhalif fanatik kesimleri “Enosis’e değil adanın bölünmesine hizmet etmekle” suçlayarak toplumun geri kalanından ayrıştırdığıdır. Makarios 1963-1967 döneminde Kıbrıslı Türklere uygulanan şiddet nedeniyle Türkiye’nin sabrının taşma noktasına geldiğinin farkındadır. Benzeri tahriklerin devamı Türkiye’yi askeri müdahalede bulunmaya itecektir. Rum liderin 1967 sonrasında sistematik olarak kul-landığı propaganda dilinde “makul” vatandaş Enosis’in gerçekleşmesi için sabırsızlığa kapılmayan ve Türkiye’yi tahrik etmeyen vatandaştır. Dolayısıyla, bu kalıba uymayan silahlı muhalifler “makul olmayanlardır”.

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs Sorunu, EOKA B, Makarios, Grivas, Enosis.

Abstract
The Cyprus Question, which Türkiye treats as a national cause and which many states attach importance to as an international problem, has so far been an extensively studied topic in the literature with its different dimensions. Within these dimensions, the official Greek Cypriot propaganda carried out during the cleavage among Greek Cypriots in the process leading to the 15 July 1974 coup d'état has not been adequately addressed. This study aims to contribute to the literature by addressing this point. The study examines the new propaganda of the Greek Cypriot leader Archbishop Makarios, who had to change tactics and put the Enosis propaganda in the background in order not to attract the reaction of Türkiye in 1967, and the way this propaganda treated the anti-Makarios armed Greek Cypriot groups that accused their leader as being a “traitor to the national cause”. The study benefited from the official archives of Cyprus, United Kingdom and the USA, and the Turkish and Greek Cypriot newspapers of the period, and followed a historical and qualitative document analysis method. The main finding of the study is that Makarios separated the fanatical groups who opposed him from the rest of the Greek Cypriot community by accusing them of "serving partition, not Enosis". Makarios was aware that Türkiye’s pa-tience had reached the breaking point due to the violence against Turkish Cypriots during the 1963-1967 period. The continuation of these provocations would push Türkiye to intervene militarily. According to the Greek Cypriot leader, a "reasonable" citizen was the one who did not get impatient for the Enosis and did not provoke Türkiye. Thus, terrorists who did not fit this mold were "unreasonable".

Keywords
Cyprus Question, EOKA B, Makarios, Grivas, Enosis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com