English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

19. yüzyılın ilk yarısı Rus edebiyatında doğanın metaforik potansiyelinin kullanımının dilsel ve kültürel yönü.
(Linguistic and cultural aspects of using the metaphorical potential of nature in Russian literature of the first half of the 19th century. )

Yazar : Sevda Polat    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 79
Sayfa : 779-790


Özet
Bu makalede, 19. yüzyıl başlarında yazılan Rus edebî eserlerinde sıkça yer alan “doğa” metaforu dil-kültürel açıdan incelenmiştir. Bu incelemenin amacı; edebî eserlerdeki doğanın özelliklerini ve anlamlarını dilsel ve kültürel açıdan tespit etmek ve aynı zamanda doğanın metaforik potansiyelini göstermektir. Makalenin konusu ise bir metafor olan “doğa”nın özellikleri ve anlamlarıdır. Araştırma için örnek olarak 19. yüzyıl başlarında yaşamış Rus yazarların edebî eserleri ele alınmıştır. N. D. Arutyunova, L. V. Balaşova, A. N. Baranov, M. Black ve J. Lakoff gibi günümüzün önde gelen dil bilimcilerin, metafor çalışmalarına adanmış olan eserlerinde ortaya konan fikir ve görüşler, çalışmanın metodolojik temelidir. "Dilsel, kültürel ve bilişsel" iş birliği sayesiyle, dil-kültürel yaklaşımın kullanılması, doğanın metaforik potansiyelinin keşfedilmesi sağlanmıştır. Çalışmanın sonuçları; 19. yüzyılın başlarındaki Rus edebî eserlerinde doğanın metaforik potansiyelinin düz anlamsal bileşenini ortaya çıkarmak, hem doğrudan iletişimde kültürlerarası mecazi anlamların anlaşılma derecesini artırarak hem de çevirilerdeki hata düzeyini azaltarak kültürlerarası temaslar oluşturmak için bir başlangıç noktası olabilir.

Anahtar Kelimeler
Metafor, Doğa, Dil-Kültürel Yön, Yorum, Bilişsel Düşünce.

Abstract
In this article, the metaphor of "nature", which is frequently used in Russian literary works written at the beginning of the 19th century, is analyzed in terms of language and culture. The purpose of this review is to identify the features and meanings of nature in literary works linguistically and culturally and, at the same time to show the metaphorical potential of nature. The subject of the article is the characteristics and meanings of "nature", which is a metaphor. As an example, the literary works of Russian writers who lived in the early 19th century are discussed. The ideas and views expressed in the works of today's leading linguists, such as N. D. Arutyunova, L. V. Balashova, A. N. Baranov, M. Black and J. Lakoff, devoted to the study of metaphor, are the methodological basis of the study. Thanks to the "linguistic, cultural and cognitive" cooperation, the use of the language-cultural approach and the discovery of the metaphorical potential of nature were provided. The main results of the research; Identification of the denotative component of the metaphorical potential of nature in Russian literature of the early 19th century can become a starting point for creating intercultural contacts, increasing the degree of understanding of intercultural metaphorical meanings both in direct communication and reducing the level of errors in translations.

Keywords
Metaphor, Nature, Linguocultural Aspect, Interpretation, Cognitive Thinking.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com