English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

XVIII. Yüzyılda Önemli Bir Askeri Deniz Üssü (Sinop Limanı)
(An Important Military Naval Base in the XVIII Century (Sinop Port) )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 78
Sayfa : 437 - 452


Özet
Limanların askeri amaçlı kullanımları zaman içinde deniz üssü tabirini ortaya çıkarmıştır. Nitekim askeri deniz üsleri genel anlamda gemilerin imal, bakım, onarım ve barınma ihtiyacını karşılayan, uzak bölgelere etkili harekât yapılmasını sağlayan ve donanmanın gerek asker gerekse lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilen yerler olarak değerlendirilebilir. Bu noktada Sinop limanı, coğrafi ve stratejik olarak son derece elverişli özelliklere sahip olması itibariyle Karadeniz’in en iyi deniz üsleri arasında yer almaktadır. Osmanlı Devleti zamanında Sinop’un askeri bir deniz üssü olarak en faal kullanıldığı dönem şüphesiz XVIII. yüzyıldır. Zira bu dönemde Osmanlı Devleti’ni sınır-larının ötesinde en çok uğraştıran sorunların başında Rusya ile girişilen mücadeleler gelmektedir. Sinop’un başta Kırım olmak üzere ülkenin kuzeyine yakınlığı sebebiyle Anadolu’dan gelen asker, mühimmat ve zahire naklinin Sinop'tan deniz yolu ile yapılması ve Osmanlı donanmasının her türlü ihtiyacını karşılayacak kapasitede olması burayı Osmanlı-Rus savaşlarında ön plana çıkarmıştır. Neticede Sinop, XVIII. yüzyılda gerek stratejik konumu ve bünyesinde barındırdığı doğal korunaklı limanları gerekse tersanesi ile Osmanlı Devleti için önemli bir askeri deniz üssü konumunda olmuştur denilebilir.

Anahtar Kelimeler


Abstract
The use of ports for military purposes has led to the emergence of the term naval base over time. As a matter of fact, military naval bases can generally be considered as places that meet the manufacturing, maintenance, repair and housing needs of ships, ensure effective operations in remote areas and respond to the necessary needs of the navy. At this point, Sinop Port is among the best naval bases of the Black Sea due to its geographically very favorable features. During the Ottoman Empire, the most active period in which Sinop was used as a military naval base was undoubtedly the XVIII century. Because in this period, the struggles with Russia are one of the problems that make the Ottoman Empire struggle the most beyond its borders. Due to the proximity of Sinop to the north of the country, especially to Crimea, the fact that the transfer of soldiers, ammunition and rations from Anatolia was made by sea from Sinop and that it had the capacity to meet all kinds of needs of the Ottoman navy brought this place to the forefront in the Ottoman-Russian wars. As a result, Sinop became an important military naval base for the Ottoman Empire in the XVIII century with its geographical location, natural sheltered ports and shipyard.

Keywords
Sinop Port, naval base, navy, Ottoman, Russia.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com