English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

NORBERT ELİAS’IN İLİŞKİSEL SOSYOLOJİK YAKLAŞIMI ÜZERİNE
(ON NORBERT ELIAS' RELATIONAL SOCIOLOGICAL APPROACH )

Yazar : Ayhan Bilgin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 79
Sayfa : 791-810


Özet
Bu çalışmanın temel amacı öncelikle 1990'lı yıllarda gelişmeye başlayan ilişkisel sosyoloji ve sosyal bilim yaklaşımı ile Norbert Ellias'ın ileri sürdüğü ilişkisel sosyolojik yaklaşımını ilişkilendirmektir. Bu amaçla çalışma, önce ilişkisel sosyolojik yaklaşımı ana hatları ile ele almıştır. burada beliren temel eleştiri sosyal olguların tözcü ve statik bir kavrayışla ele alınmasıdır. Sosyal olgular ilişkisel bir varoluşa sahiptir ve ancak ilişkisel ve süreçsel kavram ve analiz modelleri yoluyla anlaşılabilirdir. Bu tartışma ana hatları ile ele alındıktan sonra Norbert Elias'ın ileri sürdüğü temel kavramlar bu ilişkisel yaklaşım bağlamında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda karşılıklı bağımlılık, eklemlenme ve figürasyon gibi temel kavramlar Eliascı ilişkisel analizin temel parçaları olarak belirmiştir. Elias'ın bu ilişkisel analiz çerçevesi temelde tözcü ve statik sosyal analizleri aşmaya dönüktür. Birey ve toplum ilişkisi bağlamında Elias ikili karşıtlıklara (birey-toplum, aktör-yapı, mikro-makro gibi) düşmeden karşılıklı bağımlılık ilişkilerini ve bunlara dayalı etkileşim süreçlerini temel almıştır. Bu şekilde Elias'ın ilişkisel sosyolojinin temel argümanlarıyla uyumlu bir ilişkisel çerçeve ortaya koyduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Norbert Elias, İlişkisel Sosyoloji, Figürasyon, Karşılıklı Bağımlılık, Etkileşim

Abstract
The main purpose of this study is to relate the relational sociology and social science approach, which started to develop in the 1990s, with the relational sociological approach put forward by Norbert Elias. For this purpose, the study first discussed the relational sociological approach with its main lines. The main criticism that appears here is that social facts are handled with a substantial and static understanding. Social phenomena have a relational ontology and can only be understood through relational and process-oriented concepts and models of analysis. After discussing this approach with its main lines, the basic concepts put forward by Norbert Elias are evaluated in the context of this relational approach. In this context, basic concepts such as interdependence, integration and figuration emerged as essential parts of Eliasian relational analysis. This relational analysis framework of Elias is basically oriented towards overcoming substantial and static social analyses. In the context of the relationship between the individual and society, Elias takes the interdependence relations and interaction processes based on them as a basis without falling into binary oppositions. In this way, it was seen that Elias presented a relational framework compatible with the basic arguments of relational sociology.

Keywords
Norbert Elias, Relational Sociology, Figuration, Interdependence, Interactions

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com