English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Karay Ad ve Soyadları
(Names and Surnames in the Karaites )

Yazar : Erdoğan Altınkaynak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 9
Sayfa : 127-138


Özet
Etnik araştırmalarda adlar ve özellikle soy adlan önemli bir yer tutar. Soy adları, aile lakabları ve bunların menşei ele alınan etnos hakkında ciddi bilgiler içermektedir. Kırım Karaylanndaki adlar ve özellikle soyadlara baktığımızda bunlann: (1) Ekser çoğunluğunun Türkçe veya Türkçeleşmiş kelimelerden oluştuğunu, (2) Kıpçak Türkçesine mahsus dil ve soy özellikleri taşıdıklarını, (3) Dini nedenlerden dolayı alınan isimleri saymaz isek yabancı dillerden çok az ad alındığını, (4) Özellikle kadın adlarında daha milli kültür tutuculuğu yaşandığını, (5) Her kişinin bir ikinci (göbek adı) olduğunu görürüz.<

Anahtar Kelimeler
Karaylar, Karay İsimleri, Musevi Türkler.

Abstract
Names and especially surnames are very important in ethnic studies. Family names, nicknames of families and their origins contain significant information. Given the names and especially surnames of the Crimean Karaites, these are: (1) formed with mostly Turkish or Turcisized words, (2) bear linguistic and ethnic particularities special to the Kipchak Turkish. (3) Except the religious terms and words, there are few loanwords from foreign languages, (4) a more determinant national culture conservation is observed in female names, (5) Everybody has a secondary name.<

Keywords
Karaites, Karaite names, Jewish Turks.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com