English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Tatar Bilmecelerindeki Arapça, Farsça ve Rusça Alıntılar Üzerine
(On the Borrowings from Arabic, Persian and Russian in Tatar Riddles )

Yazar : Caner Kerimoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 27
Sayfa : 191-215


Özet
Bilmeceler halk kültürünün en önemli öğelerinden biridir. Diğer halk edebiyatı ürünü gibi komşuluk ilişkilerini gösteren ipuçlarına sahiptir. Bu çalışma Tatar bilmecelerindeki alıntı öğelerle ilgilenecek; Arapça, Farsça ve Rusça alıntıları ses bilgisi ve anlam çerçeveleri bakımından ele alacaktır. Çalışmada bu üç dile ait toplam 482 adet alıntı öğeye yer verilecektir. Bunların dillere göre sayısı şu şekildedir: Arapça 250 (%52) Farsça 101 (%21) Rusça 131 (%27).<

Anahtar Kelimeler
Tatar, bilmeceler, ödünçleme, alıntı, halk edebiyatı

Abstract
Riddles are one of the most important elements of folk culture. They have many clues showing neighborhood relations, such as other folk literature products. This study deals with borrowed elements in Tatar riddles and borrowings form Arabic, Persian and Russian are studied according to their phonetic and semantic properties. In this study, totally 482 borrowed elements are evaluated. The distribution of borrowings are as follows: Arabic 250 (%52), Farsça 101 (%21), Russian 131 (%27).<

Keywords
Tatar, riddles, borrowing, loanword, folk literature

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com