English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Dağıstan'da Konserve Kültürü ve Aile Bütçesine Katkısı
(The Culture of Canned Foods in Daghestan and its Contibution to Family Budget )

Yazar : Fikret Efe    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 21
Sayfa : 123-136


Özet
Bu çalışma, Dağıstan toplumu konserve kültürünü ve özelliklerini tanımlamakta, konserve kültürünün toplum için ekonomik önemine ve aile bütçesine olan katkısına dikkatleri çekmektedir. Ayrıca çalışma kültür ve ekonomi arasındaki karşılıklı ilişkiyi açıklamaktadır. Dağıstanlılar Ruslar?dan konserve yapımını öğrenmişler, zamanla konserve yapım tekniklerine katkıda bulunmuşlar ve onu kendi kültürleri haline getirmişlerdir. 1990 sonrası, her ne kadar yeni teknolojilere uyum sağlayamamak ve ekonomik krizlere bağlı olarak fabrikalarda konserve üretimi azalmış olsa da, halk evlerinde öncekinden daha fazla miktarlarda konserve hazırlamaktadır. Böyle bir değişimdeki en önemli neden, yönetimlerin konserve sanayi teknolojilerindeki gelişmeler için gerekli önlemleri almamış olması, buna karşın halkın konserve yapımı kültürel alışkanlıklarına daha sıkı sarılmaları ve yaşanan ekonomik krize kendilerince çözüm bulmalarıdır. Survey araştırmamız Dağıstanlı ailelerin yüzde 98?inin her yıl konserve yaptığını, konserve ile ilgili birçok yeni norm ve değerler geliştirdiklerini göstermiştir. Ortalama bir Dağıstanlı bir ailenin yıllık yaptığı konserve yaklaşık 100 balon (300 litre) olarak tespit edilmiştir. Böylece konserve kültürünün Dağıstanlı ailelerin bütçelerine ne ölçüde katkıda bulunduğu ve onların, ülkede yaşanan ekonomik krizle mücadelede konserve yapımına ne ölçüde sarıldıkları ortaya çıkmaktadır. Konserve kültürünün ?Bugün yarın için ne yaptın?? sorusuna da iyi ve doğru bir cevap teşkil ettiği söylenebilir. <

Anahtar Kelimeler
konserve, kültür, konserve kültürü, kültür-ekonomi ilişkisi, Dağıstan, Derbend

Abstract
This study describes some characteristics of canned food culture in Dagestani society, and draws attention into its economic importance for society and its impact on family budget. On the other hand, it puts out the interrelationship between culture and economy. Dagestanes learnt canned culture from Russians, but by the time they could contribute it and made it their own culture. Although the production of canned food has decreased in the factories due to not to be able to keep pase with modern thechnologies and occuring economic crises, people prepare canned food in their households more than that before. The reason underlining such a difference is that the governments could not take necessary measures to improve the technologies in canned food industry, but people could succeed to continue their useful cultural habit. Our survey research has showed that 98 percent of the families made canned food every year. They have formed many new norms and values concerning the canning culture. The average of canned food produced by Dagestani families per year is approximately 100 balon (300 litres). Thus it has appeared that canned food culture today plays a vital role in overcoming economic crises in Dagestani society by contributing family budged. We can say that canned food is a good and true answer to the question "What have you prepared today for tomorrow?". <

Keywords
canned food, culture, canned food culture, culture-economy relations, Dagestan, Derbend

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com