English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Mobil İletişimde Pazar Yoğunlaşması: Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Karşılaştırması
(Market Condensation in Mobile Communications )

Yazar : Tülin Durukan  Çağrı Hamurcu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 22
Sayfa : 75-86


Özet
Pazar yoğunlaşması kavramı, ürün pazarında alıcı ve satıcıların sayı ve büyüklük bakımından dağılımı olarak ifade edilmektedir. Piyasadaki firma sayısı ile yoğunlaşma derecesi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Yoğunlaşma arttıkça pazardaki rekabet şansı da o ölçüde azalmaktadır. Bu makalede, Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde bulunan beş ülkedeki mobil iletişim pazarlarının yapıları ve yoğunlaşma oranları Herfindahl-Hirschman Endeksi analiz yöntemi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Pazar Yoğunlaşması, Rekabet, Mobil İletişim Pazarı.

Abstract
Market concentration is a term that distribution of customer and seller in a specified sector by size and by number. There is a reverse relation between the number of company and market concentration. The more the market concentration increases, the more the competition decreases. In this study the structures of mobile telecommunication market and market con-centration rates are tried to be determined by Herfindahl-Hirschman Index method in Turk-ish Republics in Central Asia.<

Keywords
Market Concentration, Competition, Mobile Telecommunication Market.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com