English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Tanzimat'ın Eyalet Reformları 1840-64: Silistre Örneği
(Provincial Reforms of the Administrative Reforms in 1840-64: the Sample of Silistre )

Yazar : Ayla Efe    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 22
Sayfa : 87-113


Özet
Osmanlı Eyalet Teşkilatı, ?askeri? amaçlar göz önüne alınarak inşa edilmiştir. Bu yapının, Tanzimat dönemine kadar hemen hemen hiç değişmediği kabul edilir. Çalışmamızda yeni devrin başlangıcı olan Tanzimat'ın 1840?42, 1846, 1849, 1852 ve 1858 tarihli eyalet reformları ele alınacaktır. Amacımız; öncelikle 24 yıllık süreç içinde, neden bu kadar sık ve birbirini takip eden düzenlemelerin yapılma gerekliliğini ortaya koymaktır. İkincisi, bu düzenlemelerin hala askeri amaçlar mı yoksa bir başka gaye ile mi yapıldığını sapta-maktır. Dolayısıyla Tanzimat?ın temel hedefi olan ?mali merkezleşmenin? bu düzenlemelere nasıl etki yaptığını belirlemekte amaçlarımız arasındadır. Böylece 1864 vilayet yasası öncesi merkez-taşra ilişkisi açısından nasıl bir eyalet düzeni oluşturulduğu ortaya konulacaktır.<

Anahtar Kelimeler
Eyalet, Vali, Muhassıllık, Eyalet Meclisi, Silistre, 3K (Kurum, Kadro, Kural)

Abstract
Ottoman Provecial Organization, "military" purposes was built in mind. This structure, the Tanzimat period, almost does not change until accepted. Working with the start of new era of Tanzimat 1840?42, 1846, 1849, 1852 and 1858 will be handled on provecial reform. Our goal, first in 24 years, followed each other so often and make the arrangements to be put to the necessity. Second, these arrangements still with military purposes or to make any other purpose is to detect. Therefore, the basic goal of the Tanzimat, the "fiscal activity centers" that aim to determine impact of regulations is how. Thus, the pre?1864 law provinces of central-provincial relations in terms of how to create a state order will be put in place.<

Keywords
Province, Governor, System of Muhassıl, Silistre, (Foundation, Staff, Rule)

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com