English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Trabzonlu Bir Yerel Tarihçi: Hasan Umur
(A Local Historian of Trabzon: Hasan Umur )

Yazar : İsmail Hakkı Demircioğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 22
Sayfa : 115-122


Özet
Yerel tarih, II. Dünya Savaşını takip eden yıllarda önem kazanmış ve sıradan in-sanların tarihi de araştırılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, balıkçıların, çiftçilerin, terzile-rin, emekli öğretmenler ve tüccarlar gibi sıradan kişilerin tarihteki rolleri gündeme gelmiştir. Yerel tarihin bir tarih araştırma yöntemi olmasının yanında, okullarda kullanılan bir öğre-tim yaklaşımı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yerel tarihin eğitim kurumlarında kulla-nılmasının pek çok faydası vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: geçmişi bugüne getirir; ta-rihi basitleştirmeye yardımcı olur; aktif ve öğrenci merkezli öğretime yardım eder. Bu çalış-mamanın amacı, Trabzonlu bir yerel tarihçi olan Hasan Umur?un kişiliğini, hayatını ve eserlerini tanıtmaktır. Bu çerçevede ilk aşamada, yerel tarihin tanımı yapılacaktır. Daha sonra Hasan Umur?un kişiliği, eğitimciliği ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.<

Anahtar Kelimeler
Yerel Tarih, Trabzon, Hasan Umur

Abstract
Local history regarding history of ordinary people was given attention after the Second World War. Through local history, life and position of ordinary people in the past such as fisherman, re-tired teachers, farmers, merchants etc were investigated. Although local history is a research method in history, it is also a teaching approach in education activities. Local history provides many ad-vantages in teaching activities some of which are as follows: bring-ing history to present day, teaching history in a simple way and teaching history in an active way. The purpose of this paper is to in-troduce the life, personality and books of Hasan Umur. With this in mind, first of all, the importance of local history is explained. Sec-ondly, information about Hasan Umur will be given. <

Keywords
Local History, Trabzon, Hasan Umur

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com