English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kitab-ı Dede Korkut Destanı ve Oğuz Türklerinin İctimai-Siyasal Kuruluşu Hakkında
(On the Epos of Dede Korkut and Socio-Political Formations of the Oğuz Tribes )

Yazar : Nizamioğlu Nurlan Abbasov    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 22
Sayfa : 147-157


Özet
Çalışmada, Oğuz Türklerinin yaşadığı tarihi yerleşim yerleri ?Kitab-ı Dede Korkut? destanı esas alınarak incelenmektedir. Destanda gösterilen Oğuz Türkle-rinin yaşam yerleri ve coğrafyası, kullanılan yer isimleri şimdi de Azerbaycan sınır-ları dâhilinde mevcuttur ve korunmaktadır. Çalışmada destan, tarihi bir eser olarak incelenmektedir. <

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, Derbend, Kür-Araz, İç Oğuz, Daş Oğuz.

Abstract
It is investigated historical areas which placed Oghuz turks on the basis of Book of Dada Gorgud in the article. It is shown that geographical areas which described in epos is exist in Azerbaijan now. Simultaneously ?The Book of Dada Gorgud? is browsed like historical source. <

Keywords
Azerbaijan, Darband, Kur-Araks, Ich-Oghuz, Dash Oghuz.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com