English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Küreselleşme Sürecinde Güvenlik Alanında Değişimler: Karadeniz'in Güvenliğini Yeniden Düşünmek
(Changes in Field of Security in the Globalization Process: Rethinking Black Sea Security )

Yazar : Bilal Karabulut    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 23
Sayfa : 1-11


Özet
Bu çalışmada küreselleşme sürecinde güvenlik alanının genişlemesi ve derinleşmesini içeren ?yeni güvenlik anlayışı? irdelenmiştir. Çalışmada güvenlik alanındaki geleneksel tehdit algılamalarına eklemlenen yeni güvenlik tehditlerin neler olduğu ve bu konuda ne gibi önlemler alınabileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, güvenlik olgusu kavramsal ve teorik açıdan irdelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, öncelikli olarak küreselleşme süreci kavramsal ve tarihsel açıdan irdelenmiştir. Bu aşamadan sonra küreselleşme sürecinde şekillenen yeni güvenlik anlayışı ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı Karadeniz?in güvenliği konusunda yeni bir perspektif kazandırabilmektir.<

Anahtar Kelimeler
Güvenlik, Küreselleşme, Geleneksel Güvenlik Anlayışı, Yeni Güvenlik Anlayışı, Karadeniz

Abstract
In this study, the ?new security conception?, which involves the expansion and the deepening of the security field in the globalisation process, is explicated. this study aims at presenting what the new security threats, jointed to traditional threat sense of the security field are and which measures may be taken for this issue. In the fist chapter of the study, the security phenomenon is reviewed conceptually and theoretically. The second chapter encompasses, firstly the discussion of the globalisation process both conceptually and theoretically. After this stage, the new conception of security shaped in the globalisation process is argued out. The main purpose of the study is to gain a new perspective for Black Sea security issues.<

Keywords
Security, Globalisation, Traditional Security Conception, New Security Conception, Black Sea

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com