English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Balkan Ulusçuluklarına Dair Bir Değerlendirme: Farklı Uluslar Farklı Usûller
(An Interpretation about the Balkan Nationalisms: Different Nations Different Methods )

Yazar : Meltem Begüm Saatçı Ata    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 23
Sayfa : 13-28


Özet
Batı Avrupa ülkelerinin ekonomik, siyasi, kültürel birikimi ulusçuluk akımı ve ulusal devlet modelini üretmiştir. Çıktığı bölgeyle sınırlı kalmayan bu akım, yayıldığı farklı coğrafyaların ekonomik, siyasi, kültürel bikrimi ve o dönemin koşullarından dolayı farklı gelişim evreleri ortaya koymuştur. Balkanlar bölgesinde 19. yüzyıl sonunda, egemenliğini kaybetmeye devam eden Osmanlı yönetimi altında yaşayan halklar, ulusçuluk akımını kendi gelecekleri için çözüm yolu olarak tercih etmişlerdir. Kendi içlerinde farklı ulusalcılık örnekleri ortaya koysalar da ekonomik, siyasi, kültürel birikimleri ve dönemin yayılmacı-sömürgeci devletlerinin doğrudan veya dolaylı destekleriyle Osmanlı Devletine karşı giriştikleri ulusalcı hareketler bağımsız birer devlet olmalarına yetmemiştir.<

Anahtar Kelimeler
smanlı Devleti, ulusçuluk, Balkanlar, Balkan ulusçuluğu, Yunan ulusçuluğu, Bulgar ulusçuluğu, Sırp ulusçuluğu, Türk ulusçuluğu

Abstract
The economic, political, cultural inheritance of the Western European countries produced the nationalism and the national state system. This trend was not pressed in the region where it was developed. It produced different development phases in the countries where the nationalism was spread because of the economic, political, cultural inheritance of those countries and the condition of the period. In the Balkans, during the end of the 19th century, people under the reign of the Ottoman State which was losing the sovereignty preferred the nationalistic way as a solution for their future. They put different kinds of nationalistic examples but these national movements were not strong enough to establish the system as an independent state, no matter these people had economic, political, cultural inheritance and political and economic supports of the imperialistic states.<

Keywords
Ottoman State, nationalism, Balkans, Balkan nationalism, Greek nationalism, Bulgarian nationalism, S

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com