English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Eski Konya Gölü'nün İlk Yerleşmelere Etkileri
(The Effect of Ancient Konya Lake to First Settlements )

Yazar : Tahsin Tapur    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 23
Sayfa : 99-115


Özet
Eski Konya Gölü, İç Anadolu Bölgesi?nde; Konya, Çumra, Karaman, Ereğli ve Karapınar ovalarını içine alan Büyük Konya Kapalı Havzası?nda yer almaktadır. Pleistosen?in plüviyal şartları neticesinde meydana gelmiş olan gölün ortalama derinliği 15-20 m. civarındadır. Göl, Pleistosen?den itibaren özellikle Holosen?de iklimdeki kuraklaşma neticesinde tedrici olarak çekilmeye başlamıştır. Bu kuraklaşma hala günümüzde de devam etmektedir. İlk insanların yerleşim yerlerinin büyük bir kısmı o dönemde kurumuş ve kurumakta olan göllerin kıyılarında ve su ihtiyacının kolay sağlandığı birikinti konilerinde kuruldukları görülmektedir. Konya Havzasında; Çatalhöyük, Can Hasan, Yollarbaşı höyüğü, Sırçalı höyüğü, Alibeyhüyüğü gibi pek çok höyük yerleşmeleri bu gölün kenarına kurulmuştur. Konya çevresinde bulunan neolitik, kalkolitik ve tunç çağı höyük yerleşmelerinde Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar?a ait izler vardır. Ayrıca son dönemlere ait yerleşimlerin bir kısmı da höyükler üzerinde ve çevresinde kuruludur. <

Anahtar Kelimeler
Eski Konya Gölü, Höyük, Çatalhöyük, İlk Yerleşmeler.

Abstract
Ancient Konya Lake is placed in Konya Closed Basin in Middle Anatolian Region that consists of Konya, Çumra, Karaman, Ereğli, Karapınar plains. The average depth of the lake which occurred in pluvial conditions of Pleistocene is 15-20 metres. The level of the lake?s water has begun to decrease by the drought till Pleistocene to especially Holocene. This drought is still going on at present. It is seen that most of the first settlements are settled near the dried and getting dried lakes in alluvial cones in order to provide water easily. In Konya basin; many tumulus habitation like Çatalhöyük, Can Hasan, Yollarbaşı tumulus, Sırçalı tumulus, Alibeyhöyük are settled near this lake. In neolithic, chalcolithic and bronze age tumulus settlements around Konya, there are traces of Hittites, Phrygian, Cimmerians, Lydian, Persians, Romans. Besides, most of the settlements belong to last epoch settled on and around tumulus?.<

Keywords
Ancient Konya Lake, Tumulus, Çatalhöyük, First Settlements.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com