English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivine Göre II. Wilhelm Döneminde Almanya'nın Osmanlı Ermenilerine Yaklaşımı (1914'e Kadar)
(According to the German Foreign Ministry’s Documents Germany’s Approach towards the Ottoman Armenians during the Reign of Wilhelm II (Until 1914) )

Yazar : H. Bayram Soy    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 19
Sayfa : 115-128


Özet
19. yüzyıl siyasi gelişmelerini etkileyen temel özelliklerden biri milliyetçi akımlardır. Osmanlı Devleti de çok milletli bir imparatorluk olması nedeniyle bu akımlardan etkilenmiştir. Zamanla, bu milliyetçi hareketler Büyük Güçlerin Osmanlı iç işlerine müdahalesi için bahane hâlini almıştır. Osmanlı Ermenilerine Büyük Güçlerin yaklaşımı da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Ancak Almanya Osmanlı Ermenileriyle ilgili olarak, Osmanlı Devleti açısından hayırhah bir tarafsızlık siyaseti izlemiştir. Bunda elbette kendi çıkarı söz konusudur. Osmanlı Devleti'nin yaşaması gerektiğini düşünen Almanya, Ermeni reformlarını onun sonunu getirecek bir etken olarak görmekteydi. Bu sebepten, İngilizlerin ve 1905'ten sonra da ona katılan Rusların, reform baskılarına Osmanlı Devleti'nin lehine karşı koymuştur. <

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Almanya, Ermeni, milliyetçilik.

Abstract
Nationalist movements were one of the basic features that effected the 19th century?s political developments. As one of the multi national empires, the Ottomans have also been affected by these movements. In the course of time, these nationalist movements have become excuses for internal intervention for the Great Powers. The Great Powers approach towards the Ottoman Armenians must be evaluated within this frame. However, the Germans have pursued a benevolent policy to the Ottoman Empire concerning the Ottoman Armenians. Certainly this was in the course of German benefit. Since the Germans were in favor of the Ottoman continuation, the Armenian reforms were considered as a cause for the Ottoman end. Therefore, the reform pressures put on by England, who were joined by Russia by 1905 onwards, were resisted by Germany in favor of the Ottoman Empire.<

Keywords
Ottoman Empire, Germany, Armenians, nationalism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com