English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Gürcistan Türklerinin Yeniden Yükselen Sesi: Varlık”Gazetesi
(The reviving voice of Turks in Georgia: The Newspaper Varlık” )

Yazar : Semra Alyılmaz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 25
Sayfa : 115-124


Özet
Karapapak/Terekeme Türkleri?nin tarihte en yoğun olarak yaşadıkları bölgeler (Borçalı, Karayazı, Başgeçit, Bolnis, Karaçöp, Tiflis) bugün Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içinde yer almaktadır. Kafkaslar?la Anadolu arasında bağ kuran Karapapak Elleri, coğrafî ve stratejik açıdan olduğu kadar Türk kültürü, Türk tarihi, Türk dili ve edebiyatı bakımından da büyük öneme sahiptir. Nitekim söz konusu topraklar tarihte Dede Korkut ve Köroğlu diyarı, âşıklar, ozanlar yurdu olarak bilinegelmiştir. Bu yazı, son yıllarda Gürcistan?da yaşanan siyasî, politik, ve ekonomik gelişme ve değişmelerle sesleri kısılan, büyük sıkıntılar yaşayan Karapapak Türkleri?nin var olma, yeniden seslerini duyurma aracı ?Varlık? Gazetesi?nin yayın hayatına başlayışını konu olmaktadır. <

Anahtar Kelimeler
Karapapak/Terekeme, Gürcistan, Basın Yayın, Varlık Gazetesi, Varlık Medeniyet Merkezi

Abstract
Nowadays, historically and compactly living places of Karapapakh/Terekeme Turks (Borchali, Karayazi, Bashkechit, Bolnis, Karachop, Tbilisi) are within the borders of the Republic of Georgia. Karapapakhs, who are linking Anadolu to Caucasus with its geographical and strategic standpoints, are important with its Turkish culture, history, language and literature. These lands are known as the country of Dede Korkut and Koroghlu, as well as the motherland of Ashugs and Ozans. One of the main aims for founding and publishing of ?Varlik? newspaper was to give Karapapakh Turks the right of speech, because of the political and economical changes in Georgia. <

Keywords
Karapapakh/Terekeme, Georgia, Publishing, “Varlik” newspaper, The Cultural Center of “Varlik”.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com