English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine
(Armenian Terror Government Works of: 26 February 1992 on the Genocide Khojali )

Yazar : Beşir Mustafayev    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 29
Sayfa : 23-41


Özet
26 Şubat 1992 tarihinde geçen yüzyılın en büyük faciası, Hocalı soykırımı yaşanmıştır. Koskoca şehir Ermeniler tarafından yerle bir edilmiş, yüzlerce masum insan katledilmiştir. Ermeniler, Ruslar ile birlikte 1905–1918 yılındaki olayların aynısını bu sefer Hocalı’da tekerrür ettirmişlerdir. Hocalı, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesindeki önemli bir yerleşim merkezidir. Ağdam, Şuşa, Hankendi, Askeran yolları üzerinde yer alan ve Karabağ için önemli stratejik konuma haiz bir yerdir. Hocalı sadece bir ilçe değil, asırlarca Türk Tarihinin ve Türk Kültürünün hayat bulduğu bir yerdir. Katliamdan önceki nüfusu 7 binden fazla idi. Bazı kaynaklarda bu rakam 10 bin olarak bilinmektedir. Bu bölgede Azeri Türklerinin yanı sıra, Ahıska Türkleri de yaşamakta idi. Hocalı’da yaşanan Ermeni eylemi normal savaş koşulları ile anlatılamaz. Çünkü bu Müslüman Türk’e karşı düpedüz bir soykırım idi. Nitekim aşırı Ermeni milliyetçileri bunu 1915 yılının intikamı ve eski Sovyet dönemi boyunca nefret kin ve intikam duygularının planlı olduğunu söylerler. Hocalı Soykırımı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı İlçesinde yaşanan Azeri sivillerin Ruslar, Ermeniler ve Ermeni Devleti tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.<

Anahtar Kelimeler
Hocalı, Azeri, Ermeni, Soykırım, Karabağ

Abstract
The biggest tragedy of the century was on 26 February 1992. It was the Khojali genocide. This large city was destroyed by the Armenians, and hundreds of innocent people were killed. The Armenians together with the Russian continued the same massacre of 1905–1918 in Khojali. Khojali is an important settlement centre of Azerbaijan’s Nagorno - Karabakh. Khojali is situated on the roads of Ağdam, Shusha, Hankendi, Askeran and is strategically important for Karabakh. Khojali is not only a region but also is the place where Turkish history and culture originates. The population before the massacre was more than 7 thousand. In some resources, the population is known to be 10 thousand. Together with Azerbaijanian turks, Meskhetian turks also lived here. The armenians’ actions in Khojali cannot be explained through normal war conditions. Because, it was a genocide against Muslim Turks. Indeed, exorbitant Armenian nationalists confess that it was the revenge of 1915 and all this hatred was according to plan during the Soviet period. The Khojali Genocide is the mass killing of Azerbaijanians living in Khojali which is situated in Azerbaijan’s mountainous region by Russians, Armenians and Armenia on 26 February 1992 during the Karabakh war.<

Keywords
Khojali, Azerbaijani, Armenian, Genocide, Karabakh

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com