English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Mustafa Kutlu’nun “Bu Böyledir” Adlı Hikaye Kitabında Bilinç Akışı ve İç Monolog Tekniği
(The technique of influx of consciousness and internal mono-logue in the story book “Bu Böyledir” (This is so) of Mustafa Kutlu )

Yazar : Nazım Elmas    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 29
Sayfa : 133-145


Özet
Edebi eserlerde duygu ve düşünceler farklı anlatım teknikleriyle okura ulaştı-rılır. Her anlatım yöntemi sanatçıya değişik ifade imkanları sunar. Bilinç akışı ve iç monolog tekniği ile yazar, söylemek istediklerini roman veya hikaye kişileri vasıta-sıyla ifade eder. Bu tekniklerle yapılan anlatımlarda, okuyucu aracısız bir şekilde olay kişilerini izlediği için daha inandırıcı bir edebi metinle iç içe olduğunu düşünür. Hikaye yazarı, bu yöntemlerle okurun metin üzerinde düşünmesini, çağrışımlarla meşgul olmasını, metni tamamlama sürecine dahil olmasını sağlar. Anlatıcının aradan çekildiği, anlatıma çok az müdahil olduğu bu anlatım tek-niklerinde az sözle çok şey ifade etme hedefi vardır. Okuyucu, yazarın anlatmak is-tediklerini şiirsel bir anlatım içinden alarak kavramaya çalışır. Sembollerle imgelerle ve çağrışımlarla zenginleştirilmiş bir anlatım elde etmek için bu tür tekniklerin kullanıldığı anlaşılır. Bu makalede anlatım tekniklerinden bilinç akışı ve iç monolog tekniklerinin anlatıma kattığı özellikler ve yazarın bu teknikleri seçme sebeplerinin neler olabileceği üzerinde durulmuştur. <

Anahtar Kelimeler
Anlatım tekniği, anlatıcı, bilinç akışı, iç monolog, hikaye

Abstract
In literary works, feelings and thoughts are conveyed to readers in different techniques of expression, each of which provides an artist with the possibility of dif-ferent statements. With the technique of stream of conscience and internal monolo-gue, the author expresses whatever he or she wants to say through the characters in his/her book. In expressions with such a technique, the reader comes to think that he or she is faced with a more convincing literary work, because the reader follows the characters without an intermediary help. The story writer enables the reader to ponder about the text, be busy with associations as well as to get involved in the process of the completion of the text. Such techniques of expression in which the story-teller plays very little inter-mediary role in expression and leave the reader all by himself aim to express much with few words. The reader tries to comprehend whatever the writer wishes to say from within a poetical expression. It becomes clear that such techniques are used to produce an expression made rich with symbols, images and associations. This ar-ticle deals with what characteristics are provided by such techniques as the stream of conscience and internal monologue, techniques of expression, for the expression as well as with the reasons why the writer has chosen these techniques.<

Keywords
techniques of expression, story-teller, stream of conscience, internal monologue, story

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com