English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Veled Çelebi’nin Türk Milliyetçiliğinin Doğuş Ve Gelişme Sürecindeki Yeri Ve Türk Diline Dair Çalışmaları
(The Position of Veled Çelebi in the process of rise and development of Turkish nationalism and studies on the Turkish languge )

Yazar : Barış Metin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 99-122


Özet
Veled Çelebi’nin Türk şiirine olan merakı, onu Türk diline dair çalışmalar yapmaya sevk eden önemli bir etken olmuştur. Necip Asım Bey ve Ahmet Mithat Efendi gibi Osmanlı Devleti’nin Türk kültürü ve dili alanında önemli bir yeri olan düşünürlerin desteği, Veled Çelebi’yi çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştırması bakımından cesaretlendirmiştir. Osmanlı Devleti’nde Kültürel /Bilimsel alanda şekillenmeye başlayan Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde ve ilerleyen zamanda bir politik şekil kazanmasında Veled Çelebi’nin önemli katkıları olmuştur. Türk Derneği Dergisi ve Türk Yurdu Dergisi’ndeki Türk kültürüne ve diline dair yazdığı yazılar söz konusu özellikleri bakımından önem taşımaktadır.<

Anahtar Kelimeler
Veled Çelebi, Türk Milliyetçiliği, Türk Yurdu, Türk Derneği, Türk Ocakları

Abstract
Veled Çelebi’s interest on Turkish poem was an important factor to push him to made studies on Turkish language. Necip Asım Bey and Ahmet Mithat Efendi’s support – who had an important place in Turkish culture and language in Ottoman Empire – embolden him to concentrate his studies on these areas. Veled Çelebi contributed to development of Turkish nationalism – which acquired a shape of cultural/scientific areas – and later attain political shape. Veled Çelebi’s articles relating to Turkish culture and language, which were published on Türk Derneği and Türk Yurdu journals, were important in terms of such features.<

Keywords
Veled Çelebi, Turkish Nationalism, Türk Yurdu, Türk Derneği, Türk Ocakları

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com