English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

CİNSİYET TAHMİNİNE DAYALI İNANIŞ VE UYGULAMALARA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME ALMAN KÜLTÜRÜ VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE KARADENİZ ÖRNEĞİ
(AN ASSESSMENT ABOUT THE IMPLEMENTATIONS AND BELIEFS BASED ON GENDER PREDICTION BLACKSEA PATTERN IN GERMAN AND TURKISH CULTURE )

Yazar : Şenol Sancak  Mehmet ALVER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 30
Sayfa : 143-155


Özet
Bu çalışmada doğacak olan çocuğun cinsiyetini belirlemeye yönelik halk inanışlarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Karşılaştırma, Türk kültüründe Karadeniz Bölgesi ile Alman kültürünü kapsamaktadır. Değişik insan topluluklarının kendilerine özgü yaşam biçimleri olarak var olan kültür, çeşitli toplumlarda birbirinden farklı duyuş, seziş, düşünüş, dil, teknik, sanat, ekonomi, bilim ve felsefe formları olarak ortaya çıkarken, farklı din ve kültürlere sahip olan iki toplumun kaynaklarında benzer inanmaların da yer alması bunların evrensel bir çizgiye ulaşmasına önemli derecede örnek teşkil edebilir. Yapılan çalışma sonucunda her iki kültürde cinsiyet tahminine yönelik ortak, benzer ve farklı pek çok inanış ve uygulamalara rastlanılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Halk inanmaları, cinsiyet, Karadeniz, Almanya

Abstract
In this study it is aimed to compare the general beliefs towards predicting gender of unborn babies. Comparison includes Black sea Region in Turkish culture and German Culture. Culture, which is defined as the life styles of various communities, both comes out as different way of perception, feeling, thinking, language, technology, art, economy, science and philosophy, and as a crucial sample for constituting universal line when the same patterns encountered in two different communities’ resources. Through the study, several common beliefs and implementations towards predicting gender are encountered. <

Keywords
beliefs, gender, Blacksea, Germany

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com