English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kamu Sektöründe Performans Yönetimi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
(Performance Management in Public Sector And Practice Problems )

Yazar : Murat Akçakaya    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 171-202


Özet
Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar. Küresel rekabet şartlarında tüm yönetsel ve örgütsel faaliyetlerin merkezinde insan bulunmaktadır. İkame edilemeyen tek kaynak olan nitelikli insana olan ihtiyaç, bilgi çağında daha da artmıştır. Pek çok problemle karşı karşıya bulunan kamu yönetimlerinin daha hızlı, kaliteli, verimli ve rasyonel hizmet sunmasını sağlamak amacıyla kamuda birçok reform yapılmaktadır. Özel sektör performansına ulaşması istenen kamu yönetimlerinde en çok rastlanan sorunlardan biri de nitelikli insan kaynakları eksiği ve ölçülebilir, belirli, net performans kriterlerinin olmamasıdır. Kamu yönetimlerini yeniden düzenleme çalışmaları da buna paralel olarak örgütlerin insan kaynakları ve performansları üzerine yoğunlaşmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Performans, performans yönetimi, performans değerlendirme, kamu yönetimi, kamu yönetiminde performans kriterleri

Abstract
Nowadays when versatile and big metamorphosis is experienced, the organizations exist in a suicidal competitive environment. Human being is at the center of all administrative and organizational activities under the global competitive conditions. The need for qualified people, who are the unique source that may not be substituted, increases gradually in the information age. Many reforms are made in the public enterprises in order to provide the fast, quality, productive and rational services by public administrations which face with many problems. One of the problems, which are mostly faced in the public administrations that are desired that they reach to the private sector’s performance, is the lack of qualified human resources and lack of measurable, certain, net performance criteria. Studies on rearranging the public administrations have focused on the human resources of the organizations and their performances in paralleling to this. <

Keywords
Performance, performance management, performance evaluation, public administration, performance crit

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com