English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

19. Yüzyıl Kocaeli’nde Misyonerlik Faaliyetleri
(Missionary Activities In Kocaeli In 19. Century )

Yazar : Resül Narin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 34
Sayfa : 67-76


Özet
Kocaeli Sancağı, bulunduğu coğrafi konum itibariyle Osmanlı Devleti’nin önemli sancaklarından biri olma özelliğini sürekli olarak korumuştur. Misyonerlik amacı güden devletler 19. yüzyılda Osmanlı Devletinin birçok bölgesini olduğu gibi Kocaeli’ni de misyonerlik hareketlerinin etkisi altına almışlardır. Misyonerlik faaliyetlerinin iyi bir siyasi propaganda malzemesi olduğunu fark eden batılı devletler, Osmanlı Devleti’ndeki bu faaliyetlerini özellikle 19. yüzyılda büyük ölçüde arttırmışlardı. Bu faaliyetlerde başı çeken ülkelerden olan Amerika ve İngiltere vatandaşı olan birçok misyoner diğer Osmanlı topraklarında olduğu gibi Kocaeli Sancağı içerisinde de faaliyetlerde bulunmuşlardı. Bu yolla Kocaeli’nde yüzyıllarca kardeş gibi yaşayan Ermeni ve Rum Osmanlı vatandaşlarını etkileri altına almaya çalışmışlardır. <

Anahtar Kelimeler
Gayrimüslimler, Kocaeli Tarihi, Osmanlı’da Misyonerlik, Osmanlı Ermeni ve Rumları

Abstract
District of Kocaeli, as of its geographical position, consistently has maintained feature of becoming one of the most important districts of Ottoman Empire. In 19. Century, states who aims missionary effected Kocaeli as with many regions of the Ottoman Empire. Western states which realized missionary activities were good political propaganda, greatly increased these activities in the Ottoman Empire especially in 19. century. Many missionaries who were citizens of the United States and Britain who were the leading countries in this activity made activities in District of Kocaeli as in the other ottoman lands. In this way, the Armenian and Greek Ottoman citizens who lived like brothers for centuries in Kocaeli worked to take under the effects. <

Keywords
Non-Müslims, History of Kocaeli, Missionary in the Ottoman, Ottoman Armenians and the Greeks

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com