English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kaysın Kuliyev'in Şiirlerinde Vatan Kavramı
(The Concept of Homeland in Poems of Kaisyn Kuliyev )

Yazar : M. Said Arbatlı  Ali Erol  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 69-79


Özet
Vatan kavramı birçok şair tarafından dile getirilmiş, şiirlere en fazla konu olmuş temalardandır. Vatanın işgale uğradığı, vatanı kaybetme tehlikesinin var olduğu ya da vatan için savaşmak zaruretinin doğduğu durumlarda bu temanın o milletin edebî ürünlerinde çok daha yoğun olarak yer aldığı görülür. Karaçay-Malkar Türkleri de XX. yüzyılda önce II. Dünya Savaşı yıllarında vatanlarının işgaline tanık olmuşlar, ardından da hainlik suçlamasıyla topyekûn sürgün edilerek vatanlarından ayrılmak durumunda kalmışlardır. Rusya’da, “Repressiya Dönemi” olarak bilinen ve sanatın hemen tamamen propaganda aracı haline getirildiği yıllarda edebiyat dünyasına giren Kaysın Kuliyev, özellikle vatan ve tabiat konulu şiirleri ile sahasında yeni bir çığır açmış; Modern Malkar edebiyatının kurucuları arasında yer almıştır. Bu makalede Karaçay-Malkar Türklerinin en büyük şairi olarak kabul edilen Kaysın Kuliyev’in şiirlerinde vatan kavramının hangi ölçüler dahilinde ele alındığı incelenecektir. <

Anahtar Kelimeler
Karaçay-Malkar Türkleri, Karaçay-Malkar edebiyatı, Kaysın Kuliyev, Kaysın Kuliyev’in şiiri, vatan kavramı

Abstract
The concept of homeland, one of the most popular leitmotifs in poetry, has been discussed by many poets. It is only natural to see many more literary works dwelling on this concept when the homeland is occupied or under threat. In a similar way Karachay-Balkar Turks witnessed the invasion of their country during World War II and subsequently were exiled for treason. Kaysin Kuliyev made his debut in the literary circles at a time when art was almost completely made a vehicle for propaganda during the Repression Period in Russia and soon became a pioneer with his poems on homeland and nature. He is one of the founders of Modern Balkar literature. This article studies the concept of homeland in the poetry of Kaisyn Kuliyev who is considered to be the greates poet of Karachay-Balkar Turks. <

Keywords
Karachay-Balkar Turks, Literature of Karachay-Balkar, Kaisyn Kuliyev, Poetry of Kaisyn Kuliyev, conc

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com