English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Türk Devlet geleneğinde İktidarın meşrulaştırılmasında İktidarın Rolü
(Use of The Dream of Power Legitimation of The Turkish State Tradition )

Yazar : Abdullah Temizkan  Erhan Aktaş  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 33
Sayfa : 13-22


Özet
İktidarla halk ilişkisi tarihçi için son derece önemli bir fenomendir. Sadece bugün değil eski dönemlerde de iktidarda olanlar yönettikleri halk kitleleri ile bazı ilişki modelleri kullanmışlardır. En baskıcı yönetim modelleri bile iktidarlarını halka benimsetmek için gücün yanı sıra bazı ikna metotlarını da kullanıyorlardı. Biz bu iknâ metotlarına “meşrulaştırma” diyoruz. Türk tarihinde de meşrulaştırma metotlarının bir çok çeşidini görmek mümkündür. Biz bu makalede Türklerin kullandığı meşrulaştırma vasıtalarından birisi olan “rüya”nın kullanımını ele alacağız.<

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Osman Gazi, rüya, bilinçaltı, meşrulaştırma, devlet geleneği

Abstract
Relationship between authority and people is an extremely important phenomenon for historians. Not only today but also in former times those in power have used some models of relationship with masses. Even the most authoritarian management models have used some methods of persuation as well as force for people to adopt their power. We call these persuation methods as “legitimation”. It is possible to see a lot of methods of legitimation in Turkish History. In this article we evaluate the dream which Turks have used as a legitimation method.<

Keywords
Ottoman, Osman Gazi, dream, subconscious, legitimation, state tradition

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com