English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Kosova Türklerinin Tarihten Bugüne Kimlik Mücadelesi
(From Yesterday to Today: The Kosovo Turks’ Struggle for Identity )

Yazar : Sibel Akgün    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 34
Sayfa : 11-36


Özet
Balkanlar, tarihi, coğrafyası, kültürel, siyasi ve stratejik konumu ile yüzyıllardan beri Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile birebir ilişkili bir bölge olmuştur. Bu coğrafyada tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan Müslüman Türk nüfusu içinde Kosova Türkleri, bugüne kadar bölgede varlığını sürdürme mücadelesi veren bir toplumsal unsur olmuştur. Kosova Türklerinin geçmişte bulundukları konum ve bugün ülkede azınlık durumunda olmaları ile birlikte yaşadıkları alanlarda diğer Balkan Türkleri gibi kendilerine özgü özel durumları ve sorunları söz konusudur. Çalışmada tarihten günümüze Kosova Türklerinin ülkede geçirdiği dönemler ve her dönemde nasıl bir değişim içine girdikleri, ülkede nasıl tutunmaya çalıştıkları ve arada kaldıkları, yürütmeye çalıştıkları sosyal- siyasal- toplumsal ve kültürel faaliyetler ele alınacaktır. Çalışmanın ana temeli Kosova’da tarihte olmasa bile bugün azınlık tanımı içine giren Kosova Türklerinin bu durum karşısında gösterdikleri reaksiyonları ve somut durumlarını da kapsayacak şekilde olacaktır. Bu noktada makalede Kosova Türklerinin geleceğe yönelik beklentileri de analiz edilerek, toplumsal ve siyasal olarak Kosova’da yüzyıllardan beri yaşayan bu toplumun içinde bulunduğu açmazların Sırp ve Arnavut etnik milliyetçiliklerinden kaynaklandığı temel savı üzerinde hareket edilecektir. <

Anahtar Kelimeler
Kosova Türkleri, Arnavut ve Sırp milliyetçiliği, azınlık hakları, asimilasyon, varlığını koruma ve sürdürme mücadelesi.

Abstract
The history of the Balkans with its geography, cultural, political and strategic standing is a region that first had close ties with the Ottoman Empire and later with the Republic of Turkey. In this geography, historically the Kosovo Turks, within the Muslim Turkish population left from the time of the Ottoman Empire, have become a social element that has continued their struggle for existence in the region up to the present time. As with the other Balkan Turks, the standing of the Kosovo Turks in the past together with the situation of being a minority in their country today has been an issue of very special circumstances and problems that is unique to them in the regions that they live. This study will consider the periods that the Kosovo Turks have lived through in their country from the past to the present and the changes that they underwent during each period; how they have held on and have been left in between in their country and despite everything how they have continued their social, political and communal activities. The main thesis of this study is that the Kosovo Turks, if not considered as a minority in the past, today are described as a minority in which their reactions against this position and their concrete situation will also be covered. At this point the expectations of the Kosovo Turks in terms of the future will also be examined and the starting point of this study of the predicament this community is faced with that has lived in Kosovo both socially and politically for centuries is centered on the main thesis that these difficulties are based on Serbian and Albanian ethnic nationalism <

Keywords
Kosovo Turks, Albanian and Serbian Nationalism, Minority Rights ,Assimiliation, Protecting and Susta

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com