English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Dil Edimi Açısından Halaççanın Konumu
(Position of Khalaj Language in Terms of Performance )

Yazar : Sonel Bosnalı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 45-67


Özet
Genel olarak, Halaççanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu çoktandır bilinmektedir. Ancak bu tehlikenin hangi seviyede olduğunu tespit etmek için değişik ölçütlerden hareketle incelemeler gerçekleştirilmelidir. Biz bu çalışmamızda Halacistan’ın 40 köyünden 58 katılımcıyla anketler gerçekleştirdik. Elde edilen bulgulara göre, dil edimi bakımından Halaçça 3,5 ölçeğiyle “savunmasız” ile “kesin tehlike” arasında konumlanmaktadır. Ancak diğer verileri göz önünde bulundurarak yapılan değerlendirmede, Halaççanın tehlike durumunun 1,7 ölçeğiyle, “ciddi tehlike” aşamasında olduğu görülmektedir.<

Anahtar Kelimeler
Halaçça, Türk dili, Dil ölümü, Tehlikedeki diller, İran Türk dilleri

Abstract
In general, it has been known for a long time that the Khalaj language is in danger of extinction. On the other hand, several studies have to be done in order to determine the level of the danger by using different criteria. In our study, some questionnaires were conducted with 58 participants from 40 villages. According to the results, the Khalaj language is between “vulnerable” and “definitely endangered” in terms of performance by the scale of 3.5. Nevertheless, in another evaluation done, taking into account the other data, the Khalaj language’s degree of endangerment is “severely endangered” by the scale of 1.7.<

Keywords
Khalaj language, Turkic languages, Dying Languages, Endangered Languages, Turkic languages of Iran

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com