English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Deyim ve Atasözlerinin Öğretilmesinde Görsel Bir Araç Olarak Karikatürlerin Başarıya Etkisi
(The Effect of Cartoons as a Visual Tool in the Success of Teaching Idioms and Proverbs )

Yazar : Behice Varışoğlu  - İzzet ŞEREF- Mehmet GEDİK- İsa YILMAZ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 41
Sayfa : 226-242


Özet
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin deyim ve atasözlerinin anlamlarını kavramada karikatür tekniğinin başarıya olan etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Grupların seçiminde yansız atama yapılmıştır. Erzurum’daki bir ilköğretim okulunda 6. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere uygulama yapılmış; çalışmaya deney grubunda 21 erkek, 15 kız; kontrol grubunda ise 15 kız, 17 erkek öğrenci olmak üzere toplam 68 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri 5 tane çoktan seçmeli, 10 tane eşleştirmeli ve 2 tane açık uçlu olmak üzere toplam 17 sorudan oluşan Atasözleri ve Deyimleri Öğrenme Başarı Testi (ADÖBT) aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında çözümlenmiş, bağımlı ve bağımsız örneklemler için t testi tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak karikatürlerle öğretim tekniğinin atasözleri ve deyimlerin öğretiminde mevcut öğretim programı yaklaşımlarına göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Deyim öğretimi, atasözü öğretimi, görsel araç, karikatür, başarı

Abstract
The purpose of the study is to determine the success of cartoon techniques for the grade 6th students of primary school for their understanding of idioms and proverbs. In this study, Quasi-experimental design was used. The selection of the group as signed randomly. One of the Primary schools in Erzurum exercised the students of the grade six for the experiment. There were 21 female students and 15 in the experiment groups. Total 68 students including 15 female students and 17 male students participated for the pilot groups. The data collection of the survey throughth learning achievement test consisted with included 5 multiple choice questions, 10 matching and 2 open-ended as a total 17 question of proverb and idioms. The obtained data analyzed by the SPSS 16.0 static program, the test technique was used for the dependent and independent samples. As a conclusion we determined that teaching proverbs and idioms using caricatures became more effective than traditional approaches<

Keywords
Teaching, Idioms and proverbs, visual, aids, cartoon

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "68. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 68. sayı yayınlandıAdres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com