English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Romanya Türklerinin Göçüne Dair Faaliyetleri (1931-1938)
(Hamdullah Suphi Tanrıöver's Role in the Immigration of Romanian Turks (1931-1938) )

Yazar : Ömer Metin    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 35
Sayfa : 125-143


Özet
Romanya’dan Türkiye’ye 1930’lu yıllarda yapılan göçler, Türk-Romen siyasi ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. Birinci Dünya Savaşından sonra Romanya Türklerinin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik zorluklar giderek artmıştır. Bu nedenle 1930’lu yılların başından itibaren Türkiye’ye yoğun bir göç hareketi başlamıştır. Bu dönemde Bükreş Elçisi olan Hamdullah Suphi Tanrıöver, Romanya Türklerinin rahat ve huzurlu bir şekilde Anadolu’ya göç etmeleri için yoğun çaba harcamıştır. Hamdullah Suphi’nin Romen hükümeti ile yaptığı diplomatik temaslardan sonra 1936 yılında Türk-Romen Göç Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile birlikte Romanya Türklerinin göçü, devlet kontrolü ve garantisi altında gerçekleşmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Romanya, Göç, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Romanya Türkleri

Abstract
The immigration which took place in the 1930s from Romania to Turkey has significant meaning in the Turkish-Romanian political relations. Following World War I, the socio-economic challenges that the Romanian Turks faced increased substantially. Thus, from the beginning of the 1930s, there was an intense immigration movement from Romania to Turkey. In this period, the Turkish ambassador in Bucharest, Hamdullah Suphi Tanrıöver made a great effort to ensure the smooth migration of Romanian Turks to Anatolia. After the diplomatic contacts of Hamdullah Suphi with the Romanian Government, the Turkish-Romanian immigration treaty was signed in 1936. The immigration of Romanian Turks was carried out safely under the government protection ensured by this treaty.<

Keywords
Turkey, Romania, Immigration, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Romanian Turks.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com