English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Bir Karşılaştırma Denemesi: Battal Gazi ve Digenes Akrites Destanı
( A Comparative Essay: The Epic of Bathal Ghazi and Digenes Akrites )

Yazar : Murat Tural    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 40
Sayfa : 145-158


Özet
Destanlar tarihsel gerçekleri tam olarak yansıtmasalar da, onların konusu tarihsel olaylar olduğu için, önemli kaynaklar olarak kabul edilmelidir. Destanlar, milletlerin hayatında önemli olayları konu alan ve milletlerin kültür unsurlarını içinde barındıran edebi eserlerdir. Bu iki destanın en önemli özelliği konularının Anadolu topraklarında geçmesidir. Dolayısıyla ikisi de aslında Anadolu kültürünün ürünleridir. Battal Gazi yedinci ve sekizinci yüzyıllarda yaşamış, Bizanslılarla yapılan bir savaşta ise şehit düşmüştür. Daha sonraları bir Türk kahramanı haline gelmiştir. Digenes destanının gösterdiği gibi buradaki tarihsel arka plan 10. yüzyıl’daki Bizans-Arap barış dönemine işaret etmektedir. Bu yüzyılda Bizans Suriye’ye ulaşmış, imparatorluğun doğu sınırlarını ise Fırat’a kadar genişletmişti.

Anahtar Kelimeler
Anadolu, Battal, Digenes, Destan, Bizans.

Abstract
Although the epics do not reflect the historical facts exactly, because of their particular historical events must be considered as significant resources. Epics are literary works which contains important events and cultural elements for nations. The most important feature of these two epics, that their issues occured in Anatolia. Therefore, both are products of Anatolian culture. Bathal Ghazi lived in the seventeeth and eighteenth centuries and martyrized in a battle made with Byzantines. Afterwards regarded a Turkish hero. The evidence of the Digenes epos shows that the historical background is the period of Byzantine-Arab peace in the tenth century. Byzantines reached Syria and the eastern borders of the empire had advanced to the Euphrates in this century. <

Keywords
Anatolia, Bathal, Digenes, Epic, Byzantine.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com