English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Paris Barış Konferansı'nda Yunan Talepleri ve Büyük Güçlerin Tutumu
(The Greek Demands in the Paris Peace Conference and Attitudes of the Great Powers )

Yazar : Mehmet Sait Dilek    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 36
Sayfa : 31-42


Özet
İtilaf Devletleri, I. Dünya Harbi sonrasında barışı sağlayacak antlaşmaların taslağını hazırlamak amacıyla Paris’te bir araya gelmişlerdi. İngiltere, Fransa, ABD, İtalya ve Japonya zirve diplomasisi çerçevesinde önce Onlar Konseyi’ni daha sonra da Dörtler Konseyi’ni toplama kararı alarak birçok devletin geleceğini belirleyecek olan konu başlıklarını gündeme almışlardı. Yunanistan ise I. Dünya Harbi’nde yapmış olduğu mücadelenin karşılığında müttefiklerden toprak talep etmekteydi. Özellikle Yunan heyetinde yer alan E. Venizelos memorandumlar, mektuplar, röportajlar, istatistikler ve haritalarla Yunan tezini konferansa kabul ettirmeye çalışıyordu. Nitekim Paris Barış Konferansı'nın 3-4 Şubat 1919 tarihli oturumlarında; Epir yöresinin kuzeyi, Ege Adaları, Trakya ve Batı Anadolu Yunan heyeti tarafından talep edilmiş ve neticesinde “Yunan İşleri Komisyonu’nun” kurulmasına karar verilmişti. Bu çalışmada, Yunanistan’ın beklentilerine ve büyük güçlerin yaklaşımlarına konferans tutanakları esas alınarak değinilecektir. <

Anahtar Kelimeler
Yunan İşleri Komisyonu, Zirve Diplomasisi, Venizelos, Lloyd George, Amiral Bristol.

Abstract
The Allied powers met in Paris to prepare the draft of the treaties which would build peace after the First World War. Within the frame of summit diplomacy, England, France, the US, Italy and Japan put many issues which would shape the future of many states on the agenda by taking the decision to convene first the Council of Ten then the Council of Four. As for Greece, it was demanding territory from the representatives of its allies in return for the struggle it carried out during the First World War. In particular, E. Venizelos, who was in the Greek delegation, was trying to put across the Greek thesis by the means of memorandums, letters, interviews, statistics and maps. Hence, in 3-4 February session of the Paris Peace Conference, the north of Epir area, the Aegean Islands, Thrace Region and Western Anatolia were demanded by the Greek delegation and “Greek Committee” was decided to be established as a result. In this study, the expectations of Greece and the attitude of the great powers will be examined on the basis of the conference reports. <

Keywords
Greek Committee, Summit Diplomacy, Venizelos, Lloyd George, Admiral Bristol.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com