English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

ÖSS, YGS VE LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi
(Analysis of Geography Questions Asked in OSS, LYS and YGS Exams in Terms of Cognitive Domain Level According to Bloom’s Taxonomy )

Yazar : Ömer Faruk Sönmez  Hakan KOÇ Taner ÇİFÇİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 36
Sayfa : 257-275


Özet
Bu araştırmanın amacı, 2008, 2009, 2010 ve 2011 ÖSS/SOS-1, ÖSS/SOS-2, YGS/SOS, LYS3/COĞ-1 ve LYS4/COĞ-2 üniversiteye giriş sınav testlerindeki coğrafya sorularını, Bloom Taksonomisi’nin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırmaktır. Betimsel yöntemle gerçekleştirilen bu çalışmada, veriler doküman incelemesiyle elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre; coğrafya dersi üniversite sınav sorularının Bloom Taksonomisi’nin bilişsel alan basamaklarına göre dağılımı ağırlıklı olarak anlama düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir. Hatırlama, anlama ve uygulama düzeylerindeki sorular alt düzey düşünmeye yönelik sorulardır. 2010 yılından itibaren değişen sınav sistemi ile birlikte YGS/SOS, LYS3/COĞ-1 ve LYS4/COĞ-4 testlerinde analiz, değerlendirme ve sentez (yaratma) basamaklarında üst düzey coğrafya sorularına az düzeyde olsada yer verildiği dikkat çekmektedir. <

Anahtar Kelimeler
Bloom Taksonomisi, Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Soruları

Abstract
Purpose of this study is to classify geography exam questions included in 2008, 2009, 2010 and 2011 OSS/SOS-1, OSS/SOS-2, YGS/SOS, LYS3/COG-1 and LYS-4/COG-2 university entrance exam tests in terms of Bloom’s Taxonomy’s cognitive domain level. In this study carried out with descriptive method, data were acquired with document analysis. According to the data acquired from the study; it has been seen that distribution of geography lesson university exam questions according to Bloom Taxonomy’s cognitive domain levels center predominantly upon level of understanding. Questions on remembering, understanding and applying levels are the ones related to low-level of thinking. Since 2010, along with the changing testing system, high level geography questions on evaluation and synthesis levels in YGS/SOS, LYS3/COG-1 and LYS4/COG-4 tests have been remarked as being included even in low level. <

Keywords
Bloom’s Taxonomy, Geography Teaching, Geography Questions

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com