English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Develi Şehrinin Selçuklular Dönemindeki Fiziksel Yapısı
(Physical Structure of the Town Develi in The Seljukid Age )

Yazar : Sultan Murat Topçu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 38
Sayfa : 1-14


Özet
Bugüne kadar Develi üzerine yapılan yayınlar, ağırlıklı olarak şehirdeki mimari anıtların envanterlenmesi ve zaman içerisindeki kullanımlarının belirlenmesine yönelik çalışmalardır. Şehrin gerek Türk dönemi öncesi mekansal kurgusu ve gerekse Türk dönemi sonrası oluşan kentsel dokusu üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma, yukarıda belirtilen eksikliğin giderilmesine yönelik olarak ele alınmıştır. Çalışmada Develi’nin, Selçuklular dönemi sonunda oluşan fiziksel yapısı irdelenmiştir. Çalışmanın hazırlanması iki aşama şeklinde gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada; şehrin Selçuklu dönemi kentsel kurgusunun anlaşılabilmesini sağlamak için dönemin çağdaş kaynaklarında geçen bilgiler toplanmıştır. Bu esnada sadece Selçuklu dönemi kaynakları kullanılmamış aynı zamanda Osmanlı dönemi Tapu Tahrir ve İcmal defterlerinde geçen bilgilerde değerlendirilmiştir. Bu derlenen bilgiler ışığında şehirde yer alan Selçuklu kentsel dokusunu oluşturan mimari yapılar belirlenmiştir. İkinci aşamada gerek çağdaş gerekse günümüz yayınlarının değerlendirilmesi sonucu tespit edilen mimari anıtların şehir kurgusu içerisindeki konumları, yapılan arazi çalışması sonucu tespit edilmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Kayseri, Develi, Selçuklu, Şehir, Ulu Cami

Abstract
Studies up to date are mostly based on listing of architectural structures and identifying their use in time. However, there is no study present on either pre Turkish or post Turkish era spatial setup of the town. In this article, given the absence of study of the particular subject, spatial setup of the town is examined. The article consists of two main parts. In the first part, in order to have a sound understanding of municipal setup in the era, primary sources of it’s time that includes information on the subject has been gathered together. In this part of the study, Seljuk era sources are used alongside Ottoman Era land ownership census and compendium books have been evaluated. Under the light of the gathered information, architectural structures which compose the municipal fabric of the town. In the second part, sources from both Seljuk era and modern times are evaluated and positions of architectural artifacts found in excavation efforts.

Keywords
Kayseri, Develi, Seljuk, City, Great Mosque

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com