English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Karadeniz'in Güvenliğini Yeniden Düşünmek
(Rethinking the Black Sea Security )

Yazar : Sertif Demir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 35
Sayfa : 19-50


Özet
1990 sonrası jeopolitik değişim yaşanan Karadeniz Bölgesi’ndeki hâkimiyet mücadelesi çok yönlü ve karmaşık bir nitelik kazanmıştır. Karadeniz Bölgesi’ne olan ilgi, bölgenin coğrafi konumundan, ekonomik potansiyelinden, güvenlik, enerji ve ulaşım koridoru olmasından kaynaklanmıştır. Diğer yandan Soğuk Savaş sonrası yirmi yıllık süre içinde, küresel güçlerin öncelikleri değişmiş, bölgedeki aktörlerin rol ve fonksiyonları değişime uğramış, enerjinin uluslararası ilişkilerdeki önemi daha da artmıştır. Küreselleşme, enerji kaynakları ve karşılıklı bağımlılık nedenler ile bölgenin de önemi artmıştır. Bu nedenle, Karadeniz bölgesi, küresel ve bölgesel güçlerin çıkar ve beklentilerine bağlı olarak artan bir ilgi odağı olmaya devam etmiştir. Karadeniz bölgesi, çevresel bir konumdan politik, ekonomik ve güvenlik yönünden merkezî bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Bu kapsamda makalenin amacı, Soğuk Savaş sonrası en fazla jeopolitik değişime uğrayan Karadeniz Bölgesinin güvenlik olgularını yeniden değerlendirmektir. Bu kapsamda, makalede sıra ile Karadeniz’in değişen güvenlik algısı, bölgenin risk teşkil eden olguları, enerji faktörünün Karadeniz Bölgesi üzerine etkisi ve küresel aktörlerin bölgeye yönelik politikaları tahlil edilecektir. Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen işbirliği süreçleri incelendikten sonra, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bölge üzerinde özellikle Türk-Rus ilişkilerine olan etkisi irdelenecektir. Makale sonuç bölümü ile bitirilecektir. <

Anahtar Kelimeler
Karadeniz, güvenlik, küresel güç, nüfuz, enerji

Abstract
The dominance struggle over the Black Sea region where has experienced a geopolitical transformation Post-1990s has become multi-faceted and complex. The interest in the Black Sea region has resulted from the region's geographical location, economic potential, security, and energy and being a transport corridor. On the other hand, in the last two decades after Cold War, the priorities of global forces have changed, the roles and functions of the actors in the region have been transformed, and the energy issue gained more reputation in international relations. The importance of the region has continued to increase due to globalization, energy resources and interdependence. Therefore, the Black Sea region has become the focus of growing interest depending on the global and regional powers’ benefits and expectations. The Black Sea region has gained a central character of political, economic and security by being transformed from flank or surrounding position. Therefore, the aim of the article is re-evaluate the security cases of Black Sea region, subjected to heavily geopolitical changes post-Cold War era. In this context, the changing security perceptions of Black Sea, the phenomena of region that pose risks, the implication of energy over the region and, the energy policies of global actors toward Black Sea region will be analyzed in order. After studying the cooperation processes carried out in the region, the impact of Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits on region, in particular, on Turkish-Russian relations will be examined. Then, the article will be concluded by an evaluation. <

Keywords
Security, Black Sea, global power, influence, energy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com