English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Karadeniz'de Âyanlar ve Denizcilik
(Ayans and Maritime in the Black Sea )

Yazar : İlhan Ekinci    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 37
Sayfa : 15-49


Özet
Anadolu ve Rumeli’de ortaya çıkan ve gittikçe güçlenip hükümet merkezine ve onun taşradaki temsilcilerine karşı bir bakıma denge unsuru haline gelen âyânlar, on sekizinci yüzyıl sonları on dokuzuncui yüzyıl başlarında Doğu Karadeniz bölgesinde en güçlü dönemlerini yaşadılar. Birbirleriyle ve merkezi otoriteyle çarpıştıkları bu dönem aynı zamanda Karadeniz’in uluslar arası deniz ticaretine açıldığı döneme denk düşmektedir. Doğu Karadeniz’deki birçok iskele kentin/merkezin kuruluşu da bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu çalışmada; buharlı gemilerin Doğu Karadeniz’de görünmelerinden hemen önce güçlenen ayanların denizcilik faaliyetleri incelenecektir. Bu çerçevede yerelleşmenin denizcilik sektörünü nasıl etkilediği, ayanların denizciliğe olan ilgilerinin gelişimi ve buharlı gemi seferlerinin yerel denizcilik faaliyetini nasıl etkilediği gibi konuların tartışılması amaçlanmaktadır.<

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Ayan, Denizcilik, Deniz Ticareti, Karadeniz.

Abstract
Ayans which emerged at Anatolian and Rumelian provinces of Ottoman Imperium, whom was sort of an equilibrant to government and each other, lived through their most powerful period in Eastern Black Sea region at the end of 18th and early years of 19th century. This period also was the opening of Black Sea to the international maritime trade. And most of the seaports of Eastern Black Sea was established at this period either. In this study we will examine maritime activities of Ayans just before first Steamship cruises at Eastern Black Sea. Our aim is to discuss effects of decentralisation on maritime sector, ayan interest about maritime and effects of steamship cruises on local navigation in this context.

Keywords
Ottoman, Ayan, Maritime, Maritime Trade, Black Sea.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com