English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Ukrayna Kurtuluş Komitesi ve Osmanlı Türkiyesi
(Ukraine Liberation Committee and Ottoman Turkey )

Yazar : Mustafa Oral    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 36
Sayfa : 23-30


Özet
Eskiden Dest-i Kıpçak memleketi olması hasebiyle Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin çok yönlü ve renkli bir geçmişi vardır. Ukrayna milletinin oluşum sürecince Türkik unsurların önemli etkisi olduğu gibi, Türkiye ile Ukrayna toprakları arasındaki ilişkiler çok boyutludur ve derin bağlarla karşılıklı olarak birbirini etkileme durumu mevcuttur. İki ülkeyi birbirine yaklaştıran unsurlardan biri de Rusya etkenidir. Rusya, bir yandan Ukrayna ülkesi üzerinde yükselirken ve Ukrayna milletini kendine metbu duruma getirirken, diğer yandan da Osmanlı ülkesini Karpatlar, Kafkaslar ve Karadeniz üzerinden tehdit altında tutuyordu. Hâlbuki Çarlık rejimi altında ezilen Ukrayna milleti, tarihî ulusların bağımsızlık bayrağını açtığı ulusçuluk çağında özgür bir ulus olarak kendi devletini kurmak istiyordu. Bu amacın önündeki en önemli etkense Rusların Moskova merkezli tahakkümcü politikalarıdır. XX. yüzyılın başlarında güçlenen ve yaygınlık kazanan Ukren milliyetçi hareketi, kimi önemli kazanımlar elde ettiyse de dağınık ve teşkilatsız olması nedeniyle bu haklarını bir süre sonra kaybetti. I. Dünya Savaşına giden günlerde kurulan Ukrayna Kurtuluş Komitesi bağımsız Ukrayna devletini kurma yolunda önemli bir adımdır. Komite, bir faaliyet programı yapmış, amacını gerçekleştirmek için İstanbul ve Viyana’da teşkilatlanarak harekete geçmiştir. İşte bu makalede komite tarafından Aralık 1914’de İstanbul’da basılan Ukrayna, Türkiye ve Rusya başlıklı makaleler mecmuasında hemen hepsi de komite üyelerince yayınlanan yazılardan hareketle komitenin amaçları ve hedefleri konusu açıklanmaya çalışıldı.<

Anahtar Kelimeler
Ukrayna, Osmanlı Türkiyesi, Rusya, Ukrayna Kurtuluş Komitesi

Abstract
There was a colorful and multi-dimension relations between Turkey and Ukraine because of Dest-i Kıpchak country. During the phase of the Ukrainian nation formation, the relations between Turkey and Ukraine soils are in different dimensions due to Turkic elements and deep ties. One of the reason was Russia which helped two countries come closer to each other. Russia on the other hand were rising on Ukraine, at the same time they were holding the Ottoman country under threat through Carpathians, the Caucasus and the Black Sea whereas oppressed Ukrainian nation under the Czarist regime, they wanted to establish their own state in the historical era of nationalism. The most important factor in front of this goal was the Moscow-based Russian despot policies. Even though Ukraine nationalist movement at the beginning of XXst century gained some significant progress and popularity, they lost their rights for a while because of their scattered power and organization. Liberation Committee of Ukraine is an important step towards establishing an independent Ukrainian state in the days of leading to World War II. And to accomplish this goal, Liberation Committee of Ukraine organized in Istanbul and Vienna had a activity program. The Liberation Committee of Ukraine's goals and objectives titled as Istanbul, Ukraine, Turkey and Russia article magazine published in Istanbul in December of 1914 were could explained in this article.<

Keywords
Ukraine, Ottoman Turkey, Russia, Liberation Committee of Ukraine

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com