English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

THE GENETICS OF CRIMEAN KARAITES
(THE GENETICS OF CRIMEAN KARAITES )

Yazar : Kevin Alan Brook    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 42
Sayfa : 69-84


Özet
The ancestral origins of the Turkic-speaking Crimean Karaites have at times been contentious with several competing theories. This study uses genetic science to help clarify to what extent, if any, these people are related to other Karaite communities and/or to Rabbinical Jews who had ancestors who lived in ancient Israel. The main alternative theory contends that they may descend from the Turkic-speaking Khazars who converted to Judaism prior to the documented establishment of any Karaite communities north of the Black Sea. The data set used to make genetic comparisons between populations contains hundreds of thousands of samples from around the world. Some of the samples come from people whose ancestors lived on the Crimean peninsula (including, but not limited to, Crimean Tatars, Crimean Rabbinical Jews, and Crimean Armenians) while others came from members of ethnic groups (Karachays, Uygurs, Kazakhs, Chuvashes, Ossetians, and many others) who inhabit the North Caucasus, the Volga River region, and Central Asia, some of whom may have had a genetic affinity with the Khazars. 33 Crimean Karaite uniparental lineages (19 Y-DNA and 14 mtDNA), two Lithuanian Karaite Y-DNA lineages, and one Western Ukrainian Karaite mtDNA lineage are compared to the other data. By and large, the results show that Crimean Karaites are often closely related to other Jews, both Karaite and Rabbinical, but have little affinity with other Turkic-speaking peoples or with non-Jewish peoples who inhabit lands that were once part of Khazaria.<

Anahtar Kelimeler
Karaites, DNA, admixture, ancestry, Crimea, Russia, Ukraine, Lithuania, Jewish diaspora

Abstract
Türkçe konuşan Kırım Karaylarının kökeni meselesi zaman zaman ça-tışan kuramlarla tartışmalı bir hal almıştır. Bu çalışma işbu cemaatin eğer varsa diğer Karay cemaatleriyle ve/veya ataları eski İsrail'de ya-şamış olan Rabbani Yahudilerle ne derece ilişkili olduklarını açığa ka-vuşturmak için genetik bilimini kullanmaktadır. En önemli karşı ku-ram bunların herhangi bir Karay cemaatinin Karadeniz'in kuzeyinde kayıtlara geçmiş varlığından çok önce Museviliğe geçmiş olan Türkçe konuşan Hazarlardan inmiş olabileceğini öngörmektedir. Nüfuslar arasında genetik karşılaştırma yapmada kullanılan veri kümesi tüm dünyadan yüzbinleri içeren bir örneklemi temsil etmektedir. Numu-nelerin bazıları ataları Kırım yarımadasında yaşamış kimselerden gelmekte iken (Kırım Tatarları, Kırım Rabbani Yahudileri ve Kırım Ermenileri dâhil, ama bundan ibaret değil), diğerleri Kuzey Kafkaslarda, İdil havzasında ve Orta Asya'da yaşayan, bazılarının Hazarlarla genetik ilişkisi mümkün etnik topluluklardan (Karaçaylar, Uygurlar, Kazaklar, Çuvaşlar, Osetler vd.) inmektedir. 33 tek atalı Kırım Karay (19 Y-DNA ve 14 mtDNA), iki Litvanya Karay Y-DNA ve bir Batı Ukrayna mtDNA sülalesi diğer veriyle karşılaştırılmıştır. Genel olarak Kırım Karaylarının Karay ve Rabbani diğer Musevilerle yakın akraba olduğu, fakat bir zamanlar Hazar devletinin bulunduğu bölgelerde yaşayan Musevi olmayan Türkler veya diğer halklarla daha az ilişkilerinin olduğu görülmüştür. <

Keywords
Karaylar, DNA, etnik karışma, ecdat kökleri, Kırım, Rusya, Ukrayna, Litvanya, Yahudi diasporası.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com