English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

İlerleme Raporları (1998–2013) Işığında Türkiye’de Roman Haklarının Gelişimi
(Development of Roma Rights in Turkey in the Lights of Progress Reports (1998–2013) )

Yazar : Duru Şahyar Akdemir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 44
Sayfa : 129-142


Özet
Türkiye bugünkü adıyla Avrupa Birliği’ne (AB) o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) 31 Temmuz 1959’da başvurmuştur. Taraflar arasındaki ilişkinin hukuki zeminini ise 12 Eylül 1963’te imzalanan Ankara Antlaşması oluşturmuştur. Tür-kiye 14 Nisan 1987’de Avrupa Topluluğu’na (AT) üyelik başvurusunda bulunmuştur. Türkiye 1999 yılında Helsinki’de yapılan AB Zirvesi’nde adaylık statüsü elde etmiştir. Brüksel’de, 16-17 Aralık 2004’te yapılan AB Zirvesi’nde ise Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005’te başlatılması kararlaştırılmıştır. Öte yandan ilerleme raporları her aday ülke için hazırlanan ve aday ülkelerin Kopenhag Kriterleri bağlamında değerlendirme-sini yapan raporlardır. 1998 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkeler-deki gelişmeleri değerlendirmek için hazırlanan bu raporlar, birçok alanda olduğu gibi insan hakları alanında da değerlendirme yapabilmek için oldukça önemli analizlerde bulunmaktadır. Söz konusu bu raporlarda Roman Hakları ve Romanların sorunları ko-nuları Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasındaki ilişkilerde önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu çerçevede bu çalışmada, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için hazırlanan İlerleme Raporları Roman hakları özelinde incelenecektir. Bu inceleme doğrultusunda Türkiye’de Roman haklarının gelişimi değerlendirilecektir.<

Anahtar Kelimeler
İnsan Hakları, Roman Hakları, İlerleme Raporları, Avrupa Birliği

Abstract
In 31 July 1959, shortly after the creation of the European Economic Community in 1958, Turkey made its first application to join. Ankara Treaty which was signed on 12 September 1963 that the legal basis of the relationship between the parties. Turkey applied for full membership in 14 April 1987. Turkey gained candidate status of the EU in the EU Summit held in Helsinki in 1999. In the EU Summit in 16 - 17December 2004 in Brussels decided to launch negotiations with Turkey on 3 October 2005. On the other hand, progress reports prepared for each candidate and they are making an assessment of the candidate countries in the context of the Copenhagen Criterias. This reports has been prepared by the European Commission to assess developments in the candidate countries since 1988. These reports makes quite important analysis to make an evalua-tion in the field of human rights as in many areas. In this reports the problems of Roma and Roma rights issues has comes to become an important agenda item in the relations between the European Union and candidate countries. In this framework in this article Progress Reports for Turkey prepared by the European Commission will be analyzed in context of Roma rights. Regarding this examination development of Roma rights in Turkey will be considered.<

Keywords
Human Rights, Roma Rights, Progress Reports, European Union

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "75. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 75. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com