English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Türkiye’de Kurulması Düşünülen Nükleer Santrallere İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Sinop Örneklemi)
(Review of the Opinions of Teaching Staff Concerning the Nuclear Power Plants Planned to Be Built in Turkey (Sample of Sinop) )

Yazar : İrfan Mukul    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 48
Sayfa : 125-142


Özet
Türkiye piyasalarının uluslararası sermayenin denetimine girme halinin birçok boyutu ve örneği vardır. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz nükleer santrallerin kurulmasına izin verilmesi halidir. Dünyadaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak ve Türkiye’nin bu gelişmelere ayak uydurması ile Türkiye’de nükleer santrallerin kurulma çalışmaları neredeyse başat gider. Her ne kadar Türkiye’de nükleer santral kurulma çalışmaları dünyadaki örneklerinde olduğu gibi II. Dünya savaşı sonrasına kadar gitmekle birlikte günümüzdeki neoliberal ekonomik gelişmelerin süreci belirgin kıldığı söylenebilir. Bu durumu ortaya çıkarmak ve oluşturduğumuz varsayımlarımızı test etmek için Sinop’ da kurulması düşünülen nükleer santrale ilişkin Sinop Üniversitesinde çalışan öğretim elamanlarının görüşlerine başvurduk. Ulaşacağımız sonucun, sorunun çözümü yeryüzü kaynaklarının kimin için, hangi amaçla ve nasıl paylaşılarak kullanılacağı sorularına verilecek yanıtlarla ilgili olduğunu biliyorduk ve bu amaçla katılımcılara ilgili soruları sorduk. Bu sorulara verilecek yanıtların onların yeryüzü kaynaklarını üç beş kişinin kendi çıkarı için hoyratça kullanmasının mı yoksa tüm canlılara ait olan yeryüzünün yine onların yararına düzenlenmesinin mi tarafı olduklarını göstermesi açısından önemliydi. Nükleer santral tartışmalarına katılan öğretim elamanların büyük bir çoğunluğu, bizim kapitalizm ile ekolojinin bir arada olamayacağı anlamına gelen argümanlara ulaşmamızı sağladı. <

Anahtar Kelimeler
diyalektik yöntem, neoliberalizm, ekoloji, Sinop Yarımadası, nükleer santral

Abstract
There are several dimensions and examples of the state of the markets of Turkey entering into the domination of the international capital. One of these is, no doubt, the fact that the nuclear power plants are allowed to be built. Depending on the economic developments in the world, the attempts to build nuclear power plants inTurkey almost go hand in hand with Turkey’s keeping pace with such developments. Although the Nuclear Power Plant building attempts date back to the post-World War II as in the other examples in the world, it can be stated that today’s neoliberal economic developments have made the process visible. In order to unveil this situtation and test the assumptions put forward, we asked the opinions of the teaching staff working for Sinop University concerning the Nuclear Power Plants planned to be built in Sinop. We have already known that the result we obtain is closely related to the answers to the questions for whom, for what puspose, and how the world resources, the solution of the problem, should be used. Therefore, we asked the participants the questions concerned. The answers to the questions are significant in revealing whether they are in favour of the fact that a couple of people ruthlessly exploit the world resources to safegurar their own interests , or that the earth, which belongs to all living creatures equally, should be arranged for their benefits. Majority of the teaching staff taking part in the nuclear power plant discussion allowed us to reach the arguments which mean capitalism and ecology cannot coexist. <

Keywords
dialectical methodolgy, neoliberalism, ecology, Sinop Peninsula, nuclear power plant

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com