English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Osmanlı Devleti’nin Doğu Avrupa Politikaları’nda Taksim Sonrası Polonya (Lehistan) Üzerine Bir Değerlendirme
(Revisiting the Post-Partition Poland in the East European Policies of the Ottoman Empire )

Yazar : Hacer Topaktaş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 45
Sayfa : 211-231


Özet
Özet XIX. yüzyıl siyasî tarihi pek çok devlet için önemli dönüm noktalarını içerir. Bu yüzyılda ülkeleri taksim altındaki Lehler için de durum böyledir. Aynı şekilde Osmanlı Devleti’nin de gücünü daha çok yitirdiği bir yüzyıldır. XIX. yüzyılda Babıâli’nin politikaları açısından Polonya meselesi ve onun bağımsızlığını tekrar kazanması Doğu Avrupa’nın güç dengeleri bakımından gereklidir. Osmanlı Devleti’nin Polonya’nın bağımsızlığını kazanması için verdiği destekler ve Lehlerden bu yönde gelen talepler esasında bazı rivayetlerin ve hikâyelerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Kont Aksak, kapatılmayan Leh elçiliği ve yoldaki Leh elçisi hikâyeleri, Wernyhora kehâneti bunlardandır. Bu makale çerçevesinde bu rivayet/efsane ve hikâyelere yer verilerek, Türkiye ve Polonya arşivlerinden belgelerle, bunların ortaya çıkışında Osmanlı Devleti’nin real politiklerinin etkisi üzerinde durulmuştur. <

Anahtar Kelimeler
Polonya (Lehistan), Osmanlı Devleti, XIX. Yüzyıl, Polonya’nın bağımsızlığı, Polonya’nın taksimi, Kont Aksak.

Abstract
XIXth century political history contains some important turning points for many states. Situation was the same for the Poles whose state was under the partition in this century. At the same time this century was a time period that the Ottoman Empire lost much more its power. In the XIXth century for the policies of the Ottoman Porte, “Polish Question” and regaining of independency by the Poles was a necessity in point of the “balance of power” in the Eastern Europe. Ottoman supports given for regaining of the independence of Poland and some requests of the Polish patriots for this aim were effective to arise some narratives and stories. Stories of Count Aksak, unclosed Polish embassy and “Polis envoy on the road” and prophecy of Wernyhora are some of them. In this article it is given places to this kind of narratives/legends and stories and also focused on the impact of the real politics of the Ottoman Empire in the emergence of these narratives and stories with the supports of the documents from the Turkish and Polish archives<

Keywords
Poland, Ottoman Empire, XIXth Century, Polish independency, Partitions f Poland,Count Aksak

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com