English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

RUSYA'NIN JEOPOLİTİK VE KİMLİK KODLARI: KLÂSİK KURAMLAR ÇERÇEVESİNDE YAKIN ÇEVRE ALGISI ÖRNEĞİ
(RUSSIA’S GEOPOLITICAL AND IDENTIFIABLE CODES: THE CASE OF PERCEPTION NEAR ABROAD WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CLASSICAL THEORIES )

Yazar : Aidarbek Amirbek    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 48
Sayfa : 31-41


Özet
Rusya'nın jeopolitik geleneği ve temel karakteri değişime uğramadan mirasçılık konumunu devam ettirmiştir ve ülkenin iç (yönetim yapısı) ile dış politikası bu geleneğe göre şekillenmiştir. Yani Rusya'da her dönemin iç ve dış politika öncelikleri bir diğer aşamada oluşturulmaya çalışılan farklı görünümdeki ideolojik yapıyla devam ettirilmiştir. Bunun sonucunda Rusya'nın iç ile dış politikasının kökenini oluşturan bazı temel özelliklerinin (karakterinin) alt yapısı da değişime uğramadan süregelmiştir. Böylece Rus emperyal yayılım mantığı siyasal kültürün ayrılmaz parçası haline gelerek, değişime uğramayan geleneksel dış politika değerleri olarak Rus eliti ile halkının benliğini şekillendirmiştir. Böyle bir benliğin şekillenmesinde klâsik ve günümüz Rus jeopolitik kuramcıların da rolü ile etkisi büyüktür. Makalede Rusya'nın dış politika kodlarının şekillenmesini sağlayan klâsik ve günümüz Rus jeopolitik kuramlarının temel yaklaşımları yakın çevre ve Karadeniz havzası örneğiyle açıklığa kavuşturulacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Rusya, jeopolitik kodlar, güvenlik, yakın çevre, Karadeniz havzası, dış politika.

Abstract
Russia's geopolitical tradition and the basic character of the inheritance position continued without change and the country's internal (management structure), foreign policy has been shaped according to this tradition. So the attempt to create another stage in domestic and foreign policy priorities of each period in Russia has continued with the structure of different ideological views. As a result, some of the distinguishing features of the origin of Russia's domestic and foreign policy (character) has remained unchanged from the infrastructure. Thus becoming an integral part of the Russian imperial logic of propagation of the political culture, the traditional foreign policy values have shaped the identity of the Russian elite and people. The effect of the role of the classical and modern Russian geopolitical theorists in the formation of such identity is great. The article deals with the shaping of Russia's foreign policy code from classical to modern Russian geopolitical theories will be clarified by the example of the Black Sea basin and near abroad. <

Keywords
Russia, geopolitical codes, security, near abroad, Black sea basin, foreign policy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com