English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Rusya Federasyonu’nun Yakın Çevre Politikası’nda Dış Rusların Yeri ve Kırım Meselesi
(The Place of Ethnic Russian Population Living Outside The Russian Federation in the Near Abroad Policy of Russia and the Crimean Question )

Yazar : MURAT SARAÇLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 45
Sayfa : 69-88


Özet
1992 yılının sonunda Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen yakın çevre politikası, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından da Rusya’nın eski Sovyet coğrafyasına ilgisinin devam edeceğini göstermiştir. 2000 yılında Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı olmasıyla revize edilen yakın çevre politikasında Rusya Federasyonu dışında yaşayan Rusların ve haklarının korunması temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede ülkesinde önemli bir Rus nüfus barındıran Ukrayna ve ona bağlı özerk bir cumhuriyet olan Kırım, Rusya açısından ön plana çıkmıştır. 2014 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in görevinden azledilmesinin ardından Rusya’nın, nüfusunun çoğunluğunu Rusların oluşturduğu Kırım’ı önce işgal ardındansa ilhak etmesi, yakın çevre politikasının ve bu politikanın temel amacı olan dış Rusların ve haklarının korunması konusunu tartışmaya açmıştır. Bu çalışmada Rusya’nın Kırım’ı önce işgal sonrasında ise ilhak etmesinin iki anlamı olduğu savunulmuştur. Bunlardan ilki, Rusya’nın 1990’lardan beri sürdürdüğü ve 2000’de Putin’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle dış Ruslar lehine revize ettiği yakın çevre politikasının teoriden eyleme geçişidir. İkincisi ise, Ukrayna ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerde tarihsel olarak bir denge unsuru oluşturan Kırım’da dengenin Rusya lehine bozulmasıdır.<

Anahtar Kelimeler
Rusya Federasyonu, Yakın Çevre Politikası, Ukrayna, Kırım Meselesi, Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü.

Abstract
The Near Abroad Policy declared by the Russian Federation at the end of 1992 showed that Russia’s interest in the former Soviet States would continue even after the separation of Soviet Union. Protecting the ethnical Russian population living outside the Russian Federation, and their rights were specified as the main goals in the Near Abroad Policy revised after Putin’s inauguration as the President in 2000. In this context, having a significant ethnical Russian population in their land, Ukraine and its autonomous Republic of Crimea has taken a higher priority in Russia’s agenda. Following the dismissal of President Viktor Yanukovych in February 2014, Russia’s occupation and then its annexation of Crimea, the population of which is mostly composed of ethnical Russians has started a controversy on Russia’s Near Abroad Policy and its main purpose of protecting the ethnical Russian population living outside the Russian Federation and their rights. In this essay, it is argued that Russia’s annexation of Crimea after its occupation has two different meanings. One of them is that Russia’s Near Abroad Policy that has been pronounced since 1990s and a new version of this same policy revised by Putin after his inauguration to Presidency have been put into practice from theory. The other one is that in Crimea, which has historically been a balancing element between the relations of Russia and Ukraine, the balance has been changed in favour of Russia.<

Keywords
Russian Federation, Near Abroad Policy, Ukraine, Crimea Problem, European Union, NATO.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com